Biblioteka


Biblioteka Ekonomskog fakulteta u Zenici je osnovana još 2004. godine kao dislocirani dio Biblioteke Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Zvanično, kao dio Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, biblioteka je počela sa radom u januaru 2008. godine.

Biblioteka u svom sadržaju ima prostor za smještaj knjižnog fonda, čitaonicu kapaciteta 80 mjesta i Informatički kabinet

Osnovni ciljevi rada Biblioteke su:

  1. zadovoljiti potrebe studenata za literaturom,
  2. uputiti ih koju literaturu mogu koristiti za uspješan studij,
  3. omogućiti im prikladne uslove za učenje.

Sadržaj knjižnog fonda je oko 2086 primjeraka.

Sva literatura, kao i čitaonica, je dostupna svim studentima, nastavnicima i saradnicima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Članstvo se stiče na osnovu članske karte, odnosno upisa u Biblioteku.

Radno vrijeme


Biblioteke:od 07:30 do 16:00 sati
Rad sa studentima:od 10:00 do 13:00 sati
Pauza: od 13:00 do 13:30 sati
Napomena:Kontaktirajte bibliotekarku u kabinetu br.5 (prizemlje) ili na broj telefona 032/460-447

Kontakt podaci

Adresa: Fakultetska bb
Telefon: + 387 32 460 447
E-mail: senada.fajkovic@unze.ba