Prelazak sa drugih fakulteta

Studenti drugih univerziteta, kao i studenti unutar Univerziteta (prelazak s jednog programa studija na drugi) mogu prijeći i nastaviti studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici u kojem slučaju mu se priznaju položeni ispiti u cjelosti ukoliko postoji istovjetnost nastavnih programa.Ukoliko postoji razlika u nastavnim programima položenih predmeta utvrđuje se razlika i student ju je dužan položiti.

Zahtjev za prelazak uz ovjerene nastavne planove i programe položenih predmeta te uvjerenje o položenim ispitima i ECTS bodovima, student podnosi u Studentsku službu, najkasnije do 15.09. tekuće godine.

 Zahtjev za prelazak sa drugog Univerziteta

 Za prelazak sa jednog programa studija na drugi unutar UNZE

 Zahtjev za priznavanje ispita