Eksterna evaluacija

Eksterna evaluacija je jedan od najvažnijih načina procjene stanja u visokoobrazovnim institucijama. Ekonomski fakultet je do sada bio tri puta uspješno eksterno evaluiran. Sve evaluacije su bile institucionalnog karaktera. Evaluiran je rad Univerziteta u Zenici, prilikom čega je obavljena i procjena rada Ekonomskog fakulteta, kao članice Univerziteta.

Prva eksterna evaluacija je obavljena u novembru 2008. godine od strane Tima eksperata Senata za evaluaciju pri Vijeću za visokoškolstvo Republike Slovenije. Izvještaj o toj evaluaciji se može vidjeti preko slijedećeg linka:

http://unze.ba/Evaluacija/Izvjestaj%20%20evaluacionog%20tima%20Slo.pdf.

Drugu eksternu evaluaciju izvršila je Evropska asocijacija univerziteta (European University Association). Evaluacija je obavljena u februaru i maju 2009. godine, a dio izvještaja o rezultatima procjene može se naći na linku:

http://unze.ba/Evaluacija/University_of_Zenica_Final_Report.pdf.

Treća evaluacija je provedena u okviru Tempus projekta „European Union standards for accreditation of study programs on BH Universities – ESABIH“, a obavljena je u martu 2012. godine. U okviru ove evalucije na Ekonomskom fakultetu izvršena je procjena studijskog odsjeka Menadžment preduzeća. Izvještaj o ovoj evaluciji se može preuzeti na stranici:

http://unze.ba/Evaluacija/UNZE_Menadzment%20preduzeca.pdf.