Ekonomska teorija i politika

Rb Predmet Šifra Fakultet Ciklus Godina Semestar Status P/V ECTS
1. Uvod u ekonomiju 06K19-012 Ekonomski I 1. I O 60/30 6
2.  Ekonomika preduzeća 06K19-013 Ekonomski I 1. II O 60/45 7
3.  Makroekonomija 06K19-015 Ekonomski I 2. III O 60/45 6
4.  Mikroekonomija 06K19-016 Ekonomski I 2. III O 60/30 7
5.  Ekonomska politika 06K19-018 Ekonomski I 2. IV O 60/30 6
6.  Ekonomski razvoj 06K19-014 Ekonomski I 2. IV O 60/30 6
7.  Međunarodna ekonomija 06K19-017 Ekonomski I 3. V O 60/30 6
8.  Uvod u ekonomiju 06K19-07 Politehnički I 1. I O 30/30 5
9.  Ekonomska preduzeća 06K19-08 Politehnički I 1. II O 45/45 6
10.  Ekonomske osnove države i prava 06K19-09 Pravni I 1. I O 60/30 6
11.  Agrarna ekonomija i ruralni razvoj I 06K19-019 Ekonomski I 4. VIII I 60/30 7
12.  Ekonomska analiza prava I   Pravni I 3. VI I 30/0 2
13.  Makroekonomske strategije 06K19-024 Ekonomski II 1. I O 60/0 7,5
14.  Lokalni ekonomski razvoj 06K19-025 Ekonomski II 1. I O 60/0 7,5
15.  Ekonomija javnog sektora I 06K19-026 Ekonomski II 1. II O 60/0 7,5
16.  Izrada i evaluacija razvojnih projekata I 06K19-027 Ekonomski II 1. II I 60/0 5,5
17.  Ekonomija BiH i EU I 06K19-028 Ekonomski II 1. II I 60/0 5,5
18.  Indistrijska politika I 06K19-029 Ekonomski II 1. II I 60/0 5,5
19.  Komparativni ekonomski sistemi I 06K19-030 Ekonomski II 1. II I 60/0 5,5
20  Upravljanje javnim sektorom I                
21.  Industrijska politika 06K19-022 Politehnički II 2. III O 30/30 5