Obavještenja


09.10.2020.

Raspored studenata po grupama:

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

08.10.2020.

Obavještavaju se studenti prve godine da se vježbe iz Poslovnog prava neće održati prve sedmice nastave.

Sa vježbama ćemo početi od druge sedmice u skladu sa rasporedom.

21.09.2020.

Za nove dnevne ispitne termine pogledati na Oglasna ploča - Ispitni rokovi

15.09.2020.

Obavještavaju se studenti koji su prijavili ispit iz predmeta Uvod u ekonomiju da će se ispit održati 17.09.2020. godine sa početkom 13:15 sati u Sali 2 Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Studenti čekaju profesora ili asistenata da ih pozovu na ispit, molimo Vas da poštujete sve propise.

14.09.2020.

Obavještavaju se studenti koji su prijavili ispit iz predmeta Osnove menadžmenta da će se pismeni dio ispita održati 15.09.2020. godine sa početkom 14:00 sati u Sali 2 Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Usmeni dio ispita za studente koji su pismeni dio položili na ranijim rokovima će se održati 15.09.2020. godine sa početkom u 14:15 sati u Sali 1.

Studenti čekaju profesora ili asistenata da ih pozovu na ispit, molimo Vas da poštujete sve propise.

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 ... Sljedeća >>

EFZE
21.09.2020.

Za nove dnevne ispitne termine pogledati na Oglasna ploča - Ispitni rokovi

18.09.2020.

Obavještavaju se studenti koji su prijavili ispit iz predmeta Međunarodni marketing da će se ispit održati 21.09.2020. godine sa početkom 12:30 sati u Sali 1 Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Studenti čekaju profesora ili asistenata da ih pozovu na ispit, molimo Vas da poštujete sve propise.

14.09.2020.

Obavještavaju se studenti koji su prijavili ispit iz predmeta Organizacija da će se pismeni dio ispita održati 16.09.2020. godine sa početkom 11:00 sati u Sali 2 Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Usmeni dio ispita za studente koji su pismeni dio položili na ranijim rokovima će se održati 16.09.2020. godine u Sali 1 sa početkom 13:30 sati.

Studenti čekaju profesora ili asistenata da ih pozovu na ispit, molimo Vas da poštujete sve propise.

14.09.2020.

Obavještavaju se studenti koji su prijavili ispit iz predmeta Makroekonomija da će se ispit održati 15.09.2020. godine sa početkom 10:00 sati u Sali 2 Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Studenti čekaju profesora ili asistenata da ih pozovu na ispit, molimo Vas da poštujete sve propise.

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 ... 15 ... 17 ... Sljedeća >>

EFZE
06.10.2020.

Usmeni ispit iz predmeta Međunarodni menadžment, Menadžment malih i srednjih preduzeća će se odrzati u četvrtak 08.10.2020. godine u 11:00 sati u sali 4.

06.10.2020.

Usmeni ispit iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima, Poduzetnistvo, Strateski menadzment će se odrzati u srijedu u 07.10.2020. godine u 12:30 sati u sali 4.

21.09.2020.

Za nove dnevne ispitne termine pogledati na Oglasna ploča - Ispitni rokovi

18.09.2020.

Obavještavaju se studenti koji su prijavili ispit iz predmeta Poduzetništvo da će se ispit održati 21.09.2020. godine sa početkom 09:45 sati u Sali 4 Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Studenti čekaju profesora ili asistenata da ih pozovu na ispit, molimo Vas da poštujete sve propise.

16.09.2020.

Obavještavaju se studenti koji su prijavili ispit iz predmeta Međunarodna ekonomija da će se ispit održati 18.09.2020. godine sa početkom 09:30 sati u Sali 1 Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Studenti čekaju profesora ili asistenata da ih pozovu na ispit, molimo Vas da poštujete sve propise.

15.09.2020.

Obavještavaju se studenti koji su prijavili ispit iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima da će se ispit održati 17.09.2020. godine sa početkom 09:00 sati u Sali 4 Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Studenti čekaju profesora ili asistenata da ih pozovu na ispit, molimo Vas da poštujete sve propise.

15.09.2020.

Obavještavaju se studenti koji su prijavili ispit iz predmeta Kontroling da će se ispit održati 17.09.2020. godine sa početkom 10:00 sati u Sali 1 Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Studenti čekaju profesora ili asistenata da ih pozovu na ispit, molimo Vas da poštujete sve propise.

14.09.2020.

Obavještavaju se studenti koji su prijavili ispit iz predmeta Poslovno pravo treća godina da će se ispit održati 16.09.2020. godine sa početkom 12:00 sati u Sali 1 Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Studenti čekaju profesora ili asistenata da ih pozovu na ispit, molimo Vas da poštujete sve propise.

11.09.2020.

Obavještavaju se studenti koji su prijavili ispit iz predmeta Troškovno računovodstvo da će se ispit održati 14.09.2020. godine sa početkom 08:30 sati u Sali 1 Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Studenti čekaju profesora ili asistenata da ih pozovu na ispit, molimo Vas da poštujete sve propise.

11.09.2020.

Obavještavaju se studenti koji su prijavili ispit iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje da će se ispit održati 14.09.2020. godine sa početkom 16:30 sati u Sali 1 Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Studenti čekaju profesora ili asistenata da ih pozovu na ispit, molimo Vas da poštujete sve propise.

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 ... 15 Sljedeća >>

EFZE
06.10.2020.

Usmeni ispit iz predmeta Međunarodni menadžment, Menadžment malih i srednjih preduzeća će se odrzati u četvrtak 08.10.2020. godine u 11:00 sati u sali 4.

06.10.2020.

Usmeni ispit iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima, Poduzetnistvo, Strateski menadzment će se odrzati u srijedu u 07.10.2020. godine u 12:30 sati u sali 4.

24.09.2020.

Obavještavaju se studenti koji su prijavili ispit iz predmeta Komunikologija da će se ispit održati 29.09.2020. godine sa početkom 14:15 sati u Sali 4 Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Studenti čekaju profesora ili asistenata da ih pozovu na ispit, molimo Vas da poštujete sve propise.

21.09.2020.

Za nove dnevne ispitne termine pogledati na Oglasna ploča - Ispitni rokovi

18.09.2020.

Obavještavaju se studenti koji su prijavili ispit iz predmeta Strateški menadžment da će se ispit održati 21.09.2020. godine sa početkom 11:30 sati u Sali 4 Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Studenti čekaju profesora ili asistenata da ih pozovu na ispit, molimo Vas da poštujete sve propise.

16.09.2020.

Obavještavaju se studenti koji su prijavili ispit iz predmeta Računovodstvo neprofitnih organizacija da će se ispit održati 18.09.2020. godine sa početkom 12:00 sati u Sali 4 Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Studenti čekaju profesora ili asistenata da ih pozovu na ispit, molimo Vas da poštujete sve propise.

16.09.2020.

Obavještavaju se studenti koji su prijavili ispit iz predmeta Računovodstvo neprofitnih organizacija da će se ispit održati 18.09.2020. godine sa početkom 12:00 sati u Sali 4 Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Studenti čekaju profesora ili asistenata da ih pozovu na ispit, molimo Vas da poštujete sve propise.

15.09.2020.

Obavještavaju se studenti koji su prijavili ispit iz predmeta Finansijski menadžment da će se ispit održati 17.09.2020. godine sa početkom 11:30 sati u Sali 1 Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Studenti čekaju profesora ili asistenata da ih pozovu na ispit, molimo Vas da poštujete sve propise.

15.09.2020.

Obavještavaju se studenti koji su prijavili ispit iz predmeta Poslovno odlučivanje da će se ispit održati 17.09.2020. godine sa početkom 13:30 sati u Sali 1 Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Studenti čekaju profesora ili asistenata da ih pozovu na ispit, molimo Vas da poštujete sve propise.

15.09.2020.

Obavještavaju se studenti koji su prijavili ispit iz predmeta Komunikologija da se ispit održati na dan 25.09.2020. godine sa početkom 12:00 sati u Sali 4 Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 ... 15 Sljedeća >>

EFZE
13.10.2020.

Obavještavaju se apsolventi iz akademske 2019/2020. da mogu prijaviti ispite za mjesec oktobar (za propušteni rok mjesec maj) u terminu od 15.10.2020 do 20.10.2020. godine putem e maila administrator@ef.unze.ba.

Raspored održavanja ispita biće objavljen nakon prikupljanja prijava za ispit.

17.09.2020.

Obavještavaju se svi studenti Ekonomskog fakulteta u Zenici koji su upisani kao APSOLVENTI (apsolventski staž traje do 30.09.2020.) da mogu prijaviti ispite za apsolventski rok u septembru 2020 godine. Prijave se mogu izvršiti do 23.09.(srijeda) na mail adresu administrator@ef.unze.ba

27.08.2020.

Obavještavaju se studenti koji su u obavezi polagati ispit iz predmeta Matematske metode u ekonomiji da će se ispit održati:

  • prvi ispitni termin 02.09.2020. godine u 11 h na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
  • drugi ispitni termin 16.09.2020. godine u 11 h na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici

04.06.2020.

Obavještavamo sve studente Ekonomskog fakulteta u Zenici a koji su upisani kao IMATRIKULANTI i APSOLVENTI u akademskoj 2019/2020 godini koji nisu pristupili DL platformi za online predavanje da to učine u što skorijem roku tako što će se javiti u studentsku službu na mail adresu ef@dl.unze.ba.

Pristupanje DL platformi je potrebno zbog održavanja ispitnih rokova te podjela u grupe zbog situacije sa COVID 19.

12.02.2020.

Usmeni ispit iz predmeta Međunarodni menadžment će se održati u četvrtak, 13.02.2020. godine u 10:45 u kabinetu broj 19.

04.02.2020.

Raspored polaganja ispita iz Matematike za ekonomiste i Matematike za apsolvente koji će bti održan 06.02. u Sali 1:

Ispit Vrijeme (početak) Studenti
Usmeni dio ispita 9:00 Rredovni studenti koji su na 2 parcijalna testa ostvarili minimalno 21 bod
Prvi parcijalni test 9:45 Redovni, vanredni, ponovci
Drugi parcijalni test 11:00 Redovni, vanredni, ponovci
Apsolventski rok 9:45 Apsolventi

18.11.2019.

Obavještavaju se apsolventi da će usmeni ispit iz predmeta Strateški menadžment biti održan u petak, 22.11.2019. godine u 11:30 sati.


 

16.11.2019.

Apsolventski ispit iz Matematskih metoda u ekonomiji biti održan 28.11.2019. u 09:00, učionica 3204 na Mašinskom fakultetu.

13.11.2019.

Raspored polaganja prvog parcijalnog ispita iz predmeta Matematika za ekonomstite, za apsolvente, vanredne studente i studente koji obnavljaju godinu, bi bio sljedeći:

  • Prezimena A-K od 8:15 dvorana 1, 28.11.2019. godine
  • Prezimena L-Ž od 10:15 dvorana 1, 28.11.2019. godine

Ukoliko neko od apsolvenata želi polagati ispit integralno, može u 8:15 polagati prvi dio a u 10:15 drugi dio, s tim da je obavezno najaviti se mailom na adela.delalic@efsa.unsa.ba.

29.10.2019.

Obavještavaju se studenti/ce da se odlaže termin usmenog ispita iz Međunarodnog privatnog prava (oktobarski apsolventski rok), tako da će umjesto u srijedu (30.10.) usmeni ispit biti održan u petak  (1.11.2019.) sa početkom u 10:00 u kabinetu br.47.

<< Prethodna 1 2 3 Sljedeća >>

EFZE
22.10.2020.

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa studija, studijskog programa Lokalni ekonomski razvoj i politika, da se predavanja iz predmeta Lokalni ekonomski razvoj odgađaju za sljedeću sedmicu, odnosno predavanja iz Lokalnog ekonomskog razvoja će se održati 30.10. i 31.10. u terminima prema rasporedu. Predavanja iz predmeta Industrijska politika će biti realizovana 06.11. i 07.11.

13.10.2020.

Obavještavaju se studenti II ciklusa studija studijskog programa Poslovne i javne finansije da će se uvodno predavanje iz predmeta Javne finansije i budžetiranje održati u srijedu, 14.10.2020. u 16:00 sati, dvorana 6.

25.09.2020.

Obavještavaju se studenti koji su prijavili ispit iz predmeta Marketing (razliku predmeta) da će se ispit održati 29.09.2020. godine sa početkom 15:30 sati u Sali 2 Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Studenti čekaju profesora ili asistenata da ih pozovu na ispit, molimo Vas da poštujete sve propise.

01.09.2020.

Obavještavaju se studenti koji su prijavili ispit iz predmeta Poduzetnički menadžment da će se ispit održati 03.09.2020. godine sa početkom 16:30 h u Sali 4 Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Studenti čekaju profesora ili asistenata da ih pozovu na ispit, molimo Vas da poštujete sve propise.

05.07.2020.

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa koji polažu ispit iz predmeta Marketing i prijavili su ispit za 06.07.2020, da će se ispit održati u Sali 2 sa poćetkom u 12:30 h.

29.06.2020.

Obavještavaju se studenti II ciklusa koji su prijavili ispit iz Istraživačkih metoda u ekonomiji da će se ispit održati u Sali 5 sa početkom u 15:00 na dan 01.07.2020 godine.

27.06.2020.

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa studija koji polažu razliku predmeta iz predmeta Ekonomika preduzeća za 29.06.2020. godine da će se ispit održati u Sali 2 od 12:00 do 14:00 h.

10.06.2020.

Obavještavaju se studenti II ciklusa da će se pismeni ispit iz predmeta Ekonomika preduzeća (razlika predmeta) održati u ponedjeljak, 15.06.2020. sa početkom u 09:00 h.

 

04.06.2020.

Obavještavamo sve studente II ciklusa Ekonomskog fakulteta u Zenici a koji nisu u mogućnosti da prijave ispite za junsko-julske rokove putem ISSS-a da svoje prijave pošalju na mail administrator@ef.unze.ba ili na broj 032/460-467.

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 Sljedeća >>

EFZE
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 

<< Previous 1 2 3 Next >>

EFZE
Javna odbrana doktorske disertacije
 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 28.09.2016. godine mr. sc. Amer Klopić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Uticaj tržišne orijentacije i orijentacije u prodaji na performanse prodajnih snaga kompanije-primjer farmaceutske industrije u bosni i hercegovini dana 10.11.2016. godine s početkom u 12:30 sati u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija može se pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici

Javna odbrana doktorske disertacije
 

Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Nerme Čolaković – Prguda, zakazana za ponedjeljak, 19.09.2016. godine sa početkom u 12:00 sati, se pomjera za 17:00 sati istog dana (19.09.2016. godine), a zbog nastalih objektivnih razloga.

Javna odbrana doktorske disertacije
 
EFZE