Obavještenja


25.06.2020.

Linkovi za prijavu ispita drugog ispitnog termina junsko/julskih rokova

Ekonomika preduzeća

Osnove menadžmenta

Poslovno pravo

Uvod u ekonomiju

Poslovna informatika

Marketing

Matematika za ekonomiste i Matematika

Komercijalno poznavanje robe

Poslovni njemački

Poslovni engleski

Tjelesni odgoj

Ostali linkovi predmeta će biti postavljeni naknadno po završetku prvog ispitnog termina.

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Sljedeća >>

EFZE
08.07.2020.

Ispit iz predmeta Bankarstvo će se održati u Sali 4 sa početkom u 12:00 h.

02.07.2020.

Obavještavaju se studenti da se mijenja satnica usmenog dijela ispita iz predmeta Poslovno odlučivanje, umjesto 11:00 h, usmeni ispit je u 10:00 sati. Datum i sala ostaju isti. 

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 Sljedeća >>

EFZE
04.06.2020.

Obavještavamo sve studente Ekonomskog fakulteta u Zenici a koji su upisani kao IMATRIKULANTI i APSOLVENTI u akademskoj 2019/2020 godini koji nisu pristupili DL platformi za online predavanje da to učine u što skorijem roku tako što će se javiti u studentsku službu na mail adresu ef@dl.unze.ba.

Pristupanje DL platformi je potrebno zbog održavanja ispitnih rokova te podjela u grupe zbog situacije sa COVID 19.

12.02.2020.

Usmeni ispit iz predmeta Međunarodni menadžment će se održati u četvrtak, 13.02.2020. godine u 10:45 u kabinetu broj 19.

04.02.2020.

Raspored polaganja ispita iz Matematike za ekonomiste i Matematike za apsolvente koji će bti održan 06.02. u Sali 1:

Ispit Vrijeme (početak) Studenti
Usmeni dio ispita 9:00 Rredovni studenti koji su na 2 parcijalna testa ostvarili minimalno 21 bod
Prvi parcijalni test 9:45 Redovni, vanredni, ponovci
Drugi parcijalni test 11:00 Redovni, vanredni, ponovci
Apsolventski rok 9:45 Apsolventi

18.11.2019.

Obavještavaju se apsolventi da će usmeni ispit iz predmeta Strateški menadžment biti održan u petak, 22.11.2019. godine u 11:30 sati.


 

16.11.2019.

Apsolventski ispit iz Matematskih metoda u ekonomiji biti održan 28.11.2019. u 09:00, učionica 3204 na Mašinskom fakultetu.

13.11.2019.

Raspored polaganja prvog parcijalnog ispita iz predmeta Matematika za ekonomstite, za apsolvente, vanredne studente i studente koji obnavljaju godinu, bi bio sljedeći:

  • Prezimena A-K od 8:15 dvorana 1, 28.11.2019. godine
  • Prezimena L-Ž od 10:15 dvorana 1, 28.11.2019. godine

Ukoliko neko od apsolvenata želi polagati ispit integralno, može u 8:15 polagati prvi dio a u 10:15 drugi dio, s tim da je obavezno najaviti se mailom na adela.delalic@efsa.unsa.ba.

29.10.2019.

Obavještavaju se studenti/ce da se odlaže termin usmenog ispita iz Međunarodnog privatnog prava (oktobarski apsolventski rok), tako da će umjesto u srijedu (30.10.) usmeni ispit biti održan u petak  (1.11.2019.) sa početkom u 10:00 u kabinetu br.47.

22.03.2019.

Obavještavaju se studenti da će se usmeni ispit (apsolventski rok) iz predmeta Strateški menadžment održati u ponedjeljak, 25.03.2019. godine u 11:30 sati.

13.01.2018.

Predaja prijava za apsolvente je 01 - 10. u mjesecu i to papirna prijava  svaki mjesec u terminu neodržavanja redovnih  ispitnih termina.

U redovnim ispitnim termina studenti apsolventi koriste redovne termine i prijavljuju ispite preko ISS-a.

<< Prethodna 1 2 Sljedeća >>

EFZE
05.07.2020.

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa koji polažu ispit iz predmeta Marketing i prijavili su ispit za 06.07.2020, da će se ispit održati u Sali 2 sa poćetkom u 12:30 h.

29.06.2020.

Obavještavaju se studenti II ciklusa koji su prijavili ispit iz Istraživačkih metoda u ekonomiji da će se ispit održati u Sali 5 sa početkom u 15:00 na dan 01.07.2020 godine.

27.06.2020.

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa studija koji polažu razliku predmeta iz predmeta Ekonomika preduzeća za 29.06.2020. godine da će se ispit održati u Sali 2 od 12:00 do 14:00 h.

10.06.2020.

Obavještavaju se studenti II ciklusa da će se pismeni ispit iz predmeta Ekonomika preduzeća (razlika predmeta) održati u ponedjeljak, 15.06.2020. sa početkom u 09:00 h.

 

04.06.2020.

Obavještavamo sve studente II ciklusa Ekonomskog fakulteta u Zenici a koji nisu u mogućnosti da prijave ispite za junsko-julske rokove putem ISSS-a da svoje prijave pošalju na mail administrator@ef.unze.ba ili na broj 032/460-467.

04.03.2020.

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa studijskog programa Lokalni ekonomski razvoj i politika da će se nadoknada predavanja (2.3.) iz predmeta Izrada i evaluacija razvojnih projekata održati u četvrtak, 12.03.2020. godine sa početkom u 16:15 sati, dvorana 2.

Predavanja će se prema rasporedu održati i u ponedjeljak, 09.03.2020. godine.

24.01.2020.

Obavještavaju se studenti da će 27.01.2020. godine u 16:00 h iz predmeta Javne finansije i budžetiranje, prof. dr. Sead Kreso održati predavanje po programu i materijalima koji su prethodno dostavljeni studentima.

Ujedno, biće obavljen I dio ispita prema programu koji je realizovao prof. dr. Sead Kreso.

06.01.2020.

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa studija(smjer Lokalni ekonomski razvoj i politika) da će 07.01.2020, biti održano predavanje iz predmeta Makroekonomske strategije s početkom u 16:15h.

26.12.2019.

Obavještavaju se studenti prve godine master studija, smjera Poslovne i javne finansije, da će se integralni test iz predmeta Bankarstvo i finansijska tržišta u razvoju održati dana 07.01.2020. godine u 18:00 h u sali 3.

23.12.2019.

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa studijskog programa Menadžment preduzeća, Poslovne i javne finansije i Lokalni ekonomski razvoj i politika na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici da će se predavanja prof.dr.sc. Šefika Barakovića na predmetu Istraživačke metode u ekonomiji održati u srijedu, 25.12.2019. godine u dvorani 1 sa početkom u 16:30 h.

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 Sljedeća >>

EFZE
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 

<< Previous 1 2 3 Next >>

EFZE
Javna odbrana doktorske disertacije
 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 28.09.2016. godine mr. sc. Amer Klopić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Uticaj tržišne orijentacije i orijentacije u prodaji na performanse prodajnih snaga kompanije-primjer farmaceutske industrije u bosni i hercegovini dana 10.11.2016. godine s početkom u 12:30 sati u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija može se pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici

Javna odbrana doktorske disertacije
 

Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Nerme Čolaković – Prguda, zakazana za ponedjeljak, 19.09.2016. godine sa početkom u 12:00 sati, se pomjera za 17:00 sati istog dana (19.09.2016. godine), a zbog nastalih objektivnih razloga.

Javna odbrana doktorske disertacije
 
EFZE