Studentska služba


Zahtjevi
Molbe
Ostali obrasci
Uplatnice master studij
Uplatnice dodiplomski studij

 Za uvjerenje o položenim ispitima - redovan studij

 Za uvjerenje o diplomiranju za studente po prestanku statusa redovnog studenta - redovan i redovan samofinansirajući studij

 Za uvjerenja za potrebe raznih međunarodnih organizacija i udruženja - vanredan studij

 Za uvjerenja za potrebe raznih međunarodnih organizacija i udruženja - redovan i redovan samofinansirajući studij

 Za upisni materijal

 Za troškove upisa na vanredan studij

 Za troškove upisa na redovan studij

 Za troškove upisa na redovan samofinansirajući studij

 Za studente apsolvente kojima je istekao apsolventski staz - za nepoložene ispite - vanredan studij

 Za studente apsolvente kojima je istekao apsolventski staz - izrada i odbrana diplomskog rada- vanredan studij

 Za studente apsolvente kojima je istekao apsolventski staz - za nepoložene ispite - redovan i redovan samofinansirajući studij

 Za studente apsolvente kojima je istekao apsolventski staz - izrada i odbrana diplomskog rada- redovan i redovan samofinansirajući studij

 Za štampanje diplome - vanredan studij

 Za štampanje diplome - redovan i redovan samofinansirajući studij

 Za priznavanje ispita za prelaznike sa drugih visokoškoslkih institucija - vanredan studij

 Za priznavanje ispita za prelaznike sa drugih visokoškolskih instutucija - redovan i redovan samofinansirajući studij

 Za prijemni ispit - redovan i redovan samofinansirajući studij

 Za ponovni upis u istu godinu studija - vanredan studij

 Za ponovni upis u istu godinu studija - redovan samofinansirajući studij

 Za ponovni upis u istu godinu studija - redovan studij

 Za ovjeru i potpis diplome - redovan i redovan samofinansirajući studij

 Za ovjeru i potpis diplome - vanredan studij

 Za on-line prijave ispita

 Za odbranu diplomskog ispita za vanredne studente

 Za odbranu diplomskog ispita za redovne i redovne samofinansirajuće studente

 Za obradu dokumenata za rang listu kandidata - redovan i redovan samofinanisrajući studij

 Za obradu dokumenata za rang listu kandidata - vanredan studij

 Za nostrifikaciju diplome dodiplomskog studija - vanredan studij

 Za nostrifikaciju diplome dodiplomskog studija - redovan i redovan samofinansirajući studij

 Za nastavni plan i program - vanredni studenti

 Za nastavni plan i program - redovni i redovni samofinansirajući studenti

 Za komisijski ispit - vanredan studij

 Za komisijski ispit - redovan i redovan samofinansirajući studij

 Za iznajmljivanje toge za potrebe promocije - vanredan studij

 Za iznajmljivanje toge za potrebe promocije - redovan i redovan samofinansirajući studij

 Za izdavanje uvjerenja o položenim ispitima za vanredne studente

 Za izdavanje uvjerenja o polozenim ispitima za redovne i redovne samofinansirajuće studente

 Za ispis sa fakulteta - vanredan studij

 Za ispis sa fakulteta - redovan i redovan samofinansirajući studij

 Za englesku verziju nastavnog plana i programa - vanredni studenti

 Za članarine u biblioteci za vanredne studente

 Za englesku verziju nastavnog plana i programa - redovni i redovni samofinansirajući studenti

 Za članarine u biblioteci za redovne i redovne samofinansirajuce studente

Služba za rad sa studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici postoji od dana osnivanja Fakulteta. Njen rad je prvenstveno usmjeren na kontakte sa studentima.

Poslovi koje obavlja služba za rad sa studentima:

 1. Sarađuje sa studentima i nastavnim osobljem,
 2. Neposredno sarađuje sa predstavnicima studentskih organizacija,
 3. Obavlja sve administrativne poslove vezane za studente:
  • pružanje svih vrsta informacija,
  • vođenje personalnih dosijea studenata,
  • izdavanje raznih vrsta uvjerenja (o statusu studenta, o položenim ispitima, o diplomiranju)
 4. Upisi (ispisi) studenata u matične knjige i studentske kartone,
 5. Evidencija ocjena,
 6. Prijem i distribucija ispitnih prijava u vrijeme ispitnih rokova.
Radno vrijeme

od 08:00 do 16:00
Vrijeme rada službe sa studentima: od 10:00 do 13:00
Vrijeme pauze: od 13:00 do 13:30

Napomena: Petkom Studentska služba ne radi sa studentima, radi ažuriranja kancelarijskog poslovanja!

Kontakt podaci

Adresa: Fakultetska bb, 72 000 Zenica
Telefon: + 387 32 460 444; + 387 32 460467
E-mail: benjamin.agic@unze.ba

Benjamin Agić
referent Službe