Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

5. MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA “PRAVNI I EKONOMSKI ASPEKTI PROCESA INTEGRACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U EVROPSKU UNIJU.”

5. Međunarodna naučna konferencija pod nazivom: “Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.” održana je 26.i 27.10.2023. godine u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Na svečanonom otvaranju Konferencije obratili su se prof. dr. Adil Trgo, dekan Ekonomskog fakulteta, prof. dr. Amra Jašarbegović, dekanesa Pravnog fakulteta, doc. dr. Ajla Muratović-Dedić, dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, prof. dr. Emir Nezirić, prorektor za nauku i naučno-istraživački rad Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Erna Kasumović, pomoćnica direktora u Sektoru za usklađivanje pravnog sistema Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom EU, Goran Karanović, viši stručni saradnik za oblast naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti Federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke, Semir Suljić, savjetnik ministra Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona. 
U okviru radnog dijela uvodno izlaganje je održao prof. dr. Edin Rizvanović, predsjednik Programskog odbora konferencije. Nastavak radnog dio konferencije moderirali su prof. dr. Dženan Kulović, prof. dr. Emina Hasanagić, prof. dr. Goran Ćurić i prof. dr. Denis Pajić. U okviru sesija bila su prezentovana vrlo inspirativna istraživanja naučnih radnika, nastavnika i saradnika sa univerziteta iz Slovenije, Sjeverne Makedonije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te pravnih i ekonomskih stručnjaka.
 

Arhiva

en_USEN