E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Rezultati ispita iz predmeta EKONOMIKA PREDUZEĆA održanog 21.06.2021. godine

Rezultate ispita možete pogledati ovdje

Napomene:

  • Bodovi na aktivnost se uračunavaju u ukupan zbir nakon ostvarenih 55 bodova.
  • Uvid u radove će se održati u srijedu 23.06.2021. godine u 08:30 sati u kabinetu broj 14.
  • Upis ocjena i usmeni ispit će se održati u srijedu 23.06.2021. godine u 10:00 sati u kabinetu broj 14.

 

Profesor: prof. dr. Jasmin Halebić
Asistent: v. ass. Alem Merdić, MA

Arhiva