STANJE I PERSPEKTIVE RAZVOJA MALE PRIVREDE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Main Article Content

Bahrija Umihanić, PhD
Sanjin Halimović, PhD
Jozo Bejić, MA

Abstract

Na osnovu pokazatelja makroekonomskog ambijenta, međunarodnih izvještaja i
analize strategija razvoja relevantnih za poslovanje i razvoj male privrede u
Federaciji BiH ocijenili smo stanje male privrede i ukazali na perspektive
njenog razvoja u budućnosti. Predmet istraživanja su subjekti male privrede,
poslovni ambijent koji pogoduje rastu broja poslovnih subjekata male privrede i
njihov značaj za zapošljavanje. Istraživanje smo usmjerili na identifikaciju
ključne barijere razvoja male privrede Federacije BiH, a provedeno je analizom
velikog broja relevantnih sekundarnih izvora podataka. Upotrebom znanstvenih
metoda analize, sinteze, deskripcije, komparacije i zaključivanja uspješno smo
identifikovali glavnu barijeru razvoja male privrede, a to je nedovoljno izgrađen
regulatorni i neizgrađen institucionalni okvir za razvoj poduzetništva i male
privrede u Federaciji BiH. Prijedlog načina uspostave, identifikovanje ključnih
institucija i njihova međusobna povezanost shematski predstavljena u radu
ujedno je njegovo najvažnije postignuće.

Article Details

Section
Articles