UPRAVLJANJE RIZICIMA PRI RESTRUKTUIRANJU PREDUZEĆA

Main Article Content

Dragan Milovanović, MA

Abstract

U posljednjih dvadesetak godina skoro da nije postojala veća svjetska kompanija
koja nije bila u prilici da realizuje strategiju preuzimanja ili pribjegne
odbrambenom mehanizmu u slučaju da je meta akvizicije. Kada se za sticanje
ciljnog preduzeća mora platiti njegova fer tržišna ili veća cijena, dodatna
vrijednost može se kreirati isključivo po osnovu sinergijskog efekta ili efikasnim
menadžmentom. Međutim u praksi se često dešava da vrijednost preduzeća bude
potcijenjena ili precijenjena, stoga se pojavljuju rizici potcijenjenosti i
precijenjenosti vrijednosti preduzeća koja su u postupku restruktuiranja.
Sinergijski efekat je prisutan kada vrijednost kombinovanog preduzeća nakon
M&A vrijedi više od sume vrijednosti pojedinačnih preduzeća prije M&A
transakcija. Upravljanje rizicima pri restruktuiranju preduzeća predstavlja
sistemski pristup smanjenja rizika kojima je izložen investitor preduzeća koje
investira u drugo preduzeće. Osnovni cilj analize rizika jeste da se ukaže na
mogućnosti smanjenja rizika kojima je izložen investicioni subjekat, kao i na
izbalansiran odnos između rizika i prinosa. U radu je data analiza finansijskih
rizika, kao i smjernice za upravljanje finansijskim rizicima u funkciji povećanja
sinergijskog efekta preduzeća. U rаdu su kоrištеnе nаučnе mеtоdе dеdukciје,
kоmpаrаtivnе аnаlizе i аnаlizе dоbrih primјеrа iz prаksе. Intеrprеtаciја dоbiјеnih
rеzultаtа trеbа dа pоsluži kао оsnоvа zа stručnu i nаučnu diskusiјu о analizi
rizika restruktuiranja preduzeća.

Article Details

Section
Articles