NATURALISTIČKI PRISTUP ODLUČIVANJU: TEORIJA SLIKA

Main Article Content

Darko Tipurić, PhD
Ivana Pavić, MA

Abstract

Za razliku od preskriptivnog pristupa naturalistički pristup odlučivanju ne
propisuje najbolji način za donošenje odluka, već nastoji pružiti odgovor na
pitanje kako se odlučivanje uistinu događa, odnosno kako se odluke zaista
donose u realnim kontekstima i zašto se donose baš na taj način. Jedna od
vodećih teorija unutar ove istraživačke paradigme jest teorija slika kojom se u
potpunosti napušta dotadašnja metafora „kocke“ u odlučivanju i njena
normativna logika, a pruža valjana deskripcija kako pojedinci donose odluke u
realnim, dinamičnim, nesigurnim i nejasnim sustavima i okruženjima. Teorija
slika nudi uvjerljive argumente kojima otkriva procese koje pojedinci i
organizacije zaista koriste kako bi donijeli odluke. U suprotnosti s
tradicionalnim modelima odlučivanja, koji su informaciju promatrali jedinom
determinantom odlučivanja, u razmatranje uzima i niz drugih faktora
objašnjavajući kako individualne vrijednosti i ciljevi koje pojedinac ima ili
postavlja, u kombinaciji s trenutno dostupnim informacijama, određuju način i
proces njegova odlučivanja.

Article Details

Section
Articles