PRIMJER UPOTREBE TEORIJE FUNKCIJE KORISNOSTI U TEORIJI UGOVORA

Main Article Content

Adaleta Bedak-Tahirović, MA
Dževad Zečić, PhD

Abstract

Tradicionalna ekonomska analiza izbora u uvjetima neizvjesnosti i rizika zasniva
se na teoriji očekivane korisnosti. U ovom radu je korišten matematički model
izveden iz teorije funkcije korisnosti koji je primijenjen na polju investitorskih
ugovaranja, tj. pri izboru vrste tenderskog ugovora od strane investitora.
Pomenuti matematički model se koristi za donošenje optimalne odluke pri
izboru vrste tenderskog ugovora od strane investitora. Analizirane su relativne
uštede dobijene korištenjem rezultirajućih optimalnih ugovora u odnosu na često
korištenu vrstu ugovora, ugovor sa dodatkom. Podaci su prikupljeni od nekoliko
državnih institucija s ciljem ukazivanja na mogućnost poboljšanja izbora
ugovora u odnosu na ugovor sa dodatkom. Analiza je pokazala da se, sa
pretpostavkom da su igrači racionalni, može uštedjeti pri drugačijem načinu
izbora ugovora, što je potvrdilo da upotreba teorije funkcije korisnosti daje
mogućnost povećanja efikasnosti, tj. optimizacije korisnosti samih učesnika u
projektu tenderskog ugovora.

Article Details

Section
Articles