NEFISKALNE EKONOMSKE FUNKCIJE BUDŽETA FEDERACIJE BIH

Main Article Content

Željko Rička, PhD

Abstract

Državni budžeti, prilikom svog usvajanja, podrazumijevaju demokratsku
raspravu usmjerenu na izbor potreba koje će se budžetom finansirati.
U manje razvijenim zemljama, misleći pri tome na zemlje sa nižim nivoom
BDP, normalno je da se sve potrebe ne mogu svrstati u red prioritetnih, te u
zavisnosti od obima potreba koje moraju biti odložene do ''boljih vremena''
ostaje ili raste broj subjekata u državi nezadovoljnih činjenicom da njihove
potrebe ne mogu biti zadovoljene aktuelnim budžetom. Stvaranje preduslova za
širi obuhvat potreba svih subjekata u društvu raspoloživim budžetima
podrazumijeva ili veće fiskalno opterećenje domaćih subjekata novim državnim
nametima ili povećanje BDP kao osnovice na koju će, pri postojećem fiskalnom
opterećenju, biti na raspolaganju veći javni prihodi, a time se realizuje fiskalna
funkcija budžeta. Da bi se, pak, povećao BDP, neophodan je angažman javnih
sredstava u pravcu širenja ekonomske osnove društva i njegovo usmjeravanje u
oblasti u kojima će BDP ostvariti najbrži rast, čime se ispoljavaju ekonomski
efekti budžeta.

Article Details

Section
Articles