PRIMJENA „TOPSIS“ METODE U ODREĐIVANJU RANG LISTE INVESTICIONIH PROJEKATA

Main Article Content

Adis Puška, BA

Abstract

U ovom radu je prezentiran pristup investicionom odlučivanju pomoću
egzaktnog naučnog metoda koji podrazumijeva rangiranje investicionih
projekata prema ocjenama njihove finansijske i tržišne efikasnosti. U tu svrhu
koriste se dinamički metodi ocjene i višekriterijska metoda TOPSIS.
Izbor između više investicionih projekata podrazumijeva primjenu različitih
metoda analize investicionih projekata i izbora najprihvatljivijeg (koji najviše
doprinosi razvoju preduzeća). Pri tome je potrebno izabrati cilj investiranja,
kriterije kojima će se mjeriti dostizanje tih ciljeva, a potom iz dostupnih
investicionih projekata odabrati onaj koji najbolje ispunjava postavljeni cilj
investiranja.
Prilikom rješavanja problema investicionog odlučivanja korišteno je deset
investicionih projekata kojima su izračunate dinamičke metode ocjena i
primjenjena je TOPSIS metoda kako bi se odredila rang lista investicionih
projekata i omogućio izbor najprihvatljivijeg projekta.

Article Details

Section
Articles