ULOGA DOKUMENTACIJE U SISTEMU OCJENJIVANJA PERFORMANSI ZAPOSLENIH U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Main Article Content

Admir Ćebić, BA
Mirela Ćebić, MA

Abstract

Sistem ocjenjivanja performansi zaposlenih obuhvata ocjenu stručne spreme za
odgovarajuće radno mjesto, ocjenu profesionalnog iskustva, obučenost, ali i
ocjenu ličnih performansi zaposlenih. Predmet istraživanja obuhvata
identifikaciju i analizu uloge dokumentacije u sistemu ocjenjivanja performansi
zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Strukturiranim upitnikom i
metodom slučajnog neproporcionalnog stratifikovanog uzorka obuhvaćeni su
najviši, srednji i najniži nivo menadžmenta. Rezultati empirijskog istraživanja
pokazuju da se svrha postojećeg sistema ocjenjivanja performansi zaposlenih
ogleda u poštivanju zakonskih obaveza i pravilnika. Doprinos rada se ogleda u
prijedlogu izmjena u zakonu i pravilnicima kojima se reguliše sistem
ocjenjivanja performansi zaposlenih.

Article Details

Section
Articles