MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA RAZVOJA TRŽIŠTA KORPORATIVNIH OBVEZNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

Main Article Content

Polić Nežad, PhD

Abstract

Generalno gledano, osim institucionalnim i zakonskim okvirom postojanje tržišta
korporativnih obveznica uslovljeno je ponudom i potražnjom za ovim vrijednosnim
papirima. U Bosni i Hercegovini tržišta korporativnih obveznica nalaze se u inicijalnoj
fazi razvoja. Stoga je predmetno istraživanje obuhvatilo identifikaciju potencijala
i barijera na njihovom razvojnom putu, analizirajući pri tome postojeće stanje
i uslove, te ispitujući potencijal ponude i potražnje za korporativnim obveznicama.
Ustanovljeno je da veoma mali broj privrednih društava ima iskustvo u finansiranju
svog poslovanja putem emisije korporativnih obveznica. Međutim, isto tako ustanovljena
je izražena zainteresovanost za emisijom korporativnih obveznica u budućnosti.
Uz to se istraživanjem potražnje za korporativnim obveznicama došlo do
saznanja da postoji velika zainteresovanost zakonski kvalifikovanih institucionalnih
investitora za ulaganje u korporativne obveznice bosanskohercegovačkih privrednih
društava.

Article Details

Section
Articles