VALUTNI RIZIK U METALNOM SEKTORU BOSNE I HERCEGOVINE

Main Article Content

Velma Pijalović, PhD
Snježana Brkić, PhD
Denisa Zulić, BA

Abstract

Osnovni cilj rada je analiza različitih aspekata valutnog rizika u najznačajnijem
izvoznom sektoru u Bosni i Hercegovini – metalnom sektoru. Istraživanjem se nastojalo
utvrditi da li se preduzeća u ovom sektoru suočavaju sa valutnim rizikom,
te da li koriste instrumente zaštite od valutnog rizika. Dodatno je istraživano da li
postoji veza između određenih karakteristika preduzeća (veličina, djelatnost i učešće
izvoza u ukupnom prihodu) i valutnog rizika izraženog kroz postojanje kursnih razlika
u finansijskim izvještajima. U istraživanju su korištene statističke metode – deskriptivna
i induktivna statistika, te neparametarski i parametarski statistički testovi
kao χ2-test o nezavisnosti dva obilježja, F-test i t-test razlike aritmetičkih sredina
dvije populacije. Rezultati istraživanja pokazali su da više od polovine obuhvaćenih
preduzeća ostvaruje oko 90% svojih prihoda izvozom na ino-tržišta. Uprkos tome,
implementacija menadžmenta valutnog rizika je nezavisno od veličine preduzeća na
vrlo niskom nivou posmatrano kroz primjenu instrumenata zaštite od rizika. Rezultati
istraživanja pokazali su, također, da ne postoji statistički signifikantna razlika u
postojanju kursnih razlika između preduzeća u metalnom sektoru BiH u zavisnosti
od njihove veličine, djelatnosti i prosječnog učešća izvoza u ukupnom prihodu.

Article Details

Section
Articles