BRAND MANAGEMENT PROCES U BOSANSKOHERCEGOVAČKIM KOMPANIJAMA

Main Article Content

Lordan Iličić, PhD
Darijo Jerković, PhD
Ibrahim Obhođaš, PhD

Abstract

Upravljanje brandovima predstavlja jedan od ključnih procesa u kompanijama.
Upravljanje uspješnim brandom podrazumijeva konstantno istraživanje tržišta, izradu
strategije pozicioniranja i evolucije branda, strategiju repozicioniranja ili čak
rebrandiranja u slučaju protrebe.
Cilj ovog članka je istražiti primjenu brand management koncepta u kompanijama u
BiH koje imaju izgrađen korporativni, trgovački ili product brand.
Također, cilj je istražiti razlike između teorijskog koncepta upravljanja brandom i
stvarnog stanja u kompanijama u BiH, kao i utvrditi razloge zbog kojih dolazi do
odstupanja od teorijskih postulata.
Provedeno istraživanje pokazuje da je upravljanje brandovima u kompanijama u
BiH još uvijek u povoju, pa ga u ovom trenutnku možemo nazvati tek rudimentarnim.
Dalja evolucija i prihvatanje modernog pristupa brand managementu vidljiva je u
neznatnom broju domaćih kompanija.
Ipak, provedeno istraživanje pokazuje da osnovni razlog neprimjenjivanja modernog
koncepta brand managementa nije nedostatak teoretskih znanja samih brand/
marketing managera, jer jedan od osnovnih problema predstavlja još uvijek nerazdvojena
vlasnička i upravljačka funkcija, koja ima dominantan uticaj na konačno
odobravanje planova upravljanja brandom.

Article Details

Section
Articles