MARKETING DRUŠTVENIH MEDIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Main Article Content

Dino Arnaut, PhD

Abstract

Od kada je digitalizacija stupila na scenu korištenje digitalnih tehnologija je u konstantnom
porastu. U posljednjih nekoliko godina svjedoci smo revolucije interneta
kakvog smo do sada poznavali. Internet je izmijenio način na koji većina živi i postao
je sastavni dio našeg ekonomskog, političkog i društvenog života mijenjajući način
na koji kupujemo robu, na koji komuniciramo jedni s drugima, kao i način na koji
obavljamo transkacije. Međutim, razvoj interneta i njegove prednosti nisu distribuirane
jednako širom svijeta. Popularnost društvenih medija u zemljama u razvoju u
marketniške svrhe još uvijek nije na nivou popularnosti drugih zapadnih zemalja.
Međutim, njihova popularnost i neizbježan utjecaj tjera i firme na području Bosne i
Hercegovine na uvođenja promjena unutar marketing strategija usmjeravajući ih na
prednosti društvenih medija. Da bi se ispitao potencijal utjecaja društvenih medija
na korisnike interneta, kao i njihova popularnost, kreiran je online upitnik. Upitnik
je ispunjen od strane 300 nasumično odabranih anonimnih korisnika interneta na
teritoriju Bosne i Hercegovine. Najpopularniji društveni mediji prema sprovedenom
upitniku su prvenstveno Facebook, zatim YouTube i Instagram. Čak 61% ispitanika
koristi i posjećuje društvene medije svaki dan, a 31% ih posjećuje skoro svaki
dan, dok 6% ispitanika koristi društvene medije dva do tri puta sedmično, a svega
2% posjećuje društvene medije jednom sedmično. Podaci nam ukazuju na sve veću
popularnost društvenih medija na teritoriju Bosne i Hercegovine. Stoga njihovo korištenje
u marketinške svrhe nije više preporučiljvo, nego postaje i neophodno u
današnjem digitalnom dobu.

Article Details

Section
Articles