USKLAĐIVANJE STUDIJSKIH PROGRAMA SA POTREBAMA TRŽIŠTA RADA

Main Article Content

Alaudin Brkić, PhD
Alem Merdić, BA

Abstract

Cilj ovog rada je predstaviti proces usklađivanja studijskih programa II ciklusa studija
na Ekonomskom fakultetu UNZE sa realnim potrebama tržišta rada. Za realizaciju
ovog procesa identifikovano je i sprovedeno nekoliko aktivnosti. Pored analize
opravdanosti i potrebe za inoviranjem studijskih programa II ciklusa studija, istražuje
se i analizira ponuda studijskih programa II ciklusa u bližem okruženju Ekonomskog
fakulteta UNZE. Nakon analize postojećih studijskih programa, izvršeno je
kreiranje upitnika za preduzeća i provedena je anketa, kako bi se u ishode učenja,
kroz aktivnost kreiranja istih, uključili specifični zahtjevi poslodavaca u pogledu
izlaznih kompetencija završenika II ciklusa studija. Analiza prikupljenih podataka
pokazala je da poslodavci koji su imali priliku zapošljavati magistre ekonomije, u
većini slučajeva, smatraju da magistri ekonomije u trenutku zaposlenja nemaju nivo
znanja koji korespondira njihovom zvanju. Kao ključne uzroke takvog stanja poslodavci
vide: previše široko definisane oblasti izučavanja, nedostatak praktične obuke
tokom studija, neusklađenost postojećih studijskih programa s potrebama na tržištu
rada, predmeti nisu usko vezani za područje specijalizacije, te nepostojanje precizno
definisanih ishoda učenja. Svi ovi podaci, prikupljeni anketiranjem poslodavaca,
uveliko su utjecali na inoviranje postojećih studijskih programa, a sve u cilju smanjenja
diskrepancije pruženog znanja tokom studija sa realnim zahtjevima tržišta
rada.

Article Details

Section
Articles