ULAGANJE ZVANIČNIH DEVIZNIH REZERVI U ZLATO

Main Article Content

Novo Plakalović, PhD
Almir Alihodžić, PhD

Abstract

Zvanične devizne rezerve kod centralnih banaka se drže u više različitih formi koje
moraju biti tako izabrane da obezbijede optimalnu likvidnost zemlje prema inostranstvu, pruže punu podršku monetarnoj politici zemlje, posebno u vođenju politike
deviznog kursa, upravljanju javnim dugom i urednom izmirivanju obaveza zemlje
prema inostranstvu. Politika investiranja deviznih rezervi je vrlo specifi čna u odnosu
na politike investiranja ostalih privatnih i institucionalnih investitora. U radu se
osvrćemo na ulaganja dijela deviznih rezervi centralnih banaka u zlato sa fokusom
na politiku ulaganja u zlato Centralne banke BiH. Cilj je da se utvrdi opravdanost
ulaganja u zlato u situaciji kada zlato kao monetarni medij više nema značaj kao
nekada.

Article Details

Section
Articles