ISTRAŽIVANJE PRIVREDNE STRUKTURE I MOGUĆNOST NOVOG ZAPOŠLJAVANJA: SLUČAJ ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Main Article Content

Aldina Ćosić, MA
Hasan Muahmutović, PhD

Abstract

Nepovoljni trendovi na tržištu rada Zeničko-dobojskog kantona - alarmantno visoka
stopa nezaposlenosti i kontinuirano smanjenje broja zaposlenih u privrednim djelatnostima (uz istovremeno povećanje broja zaposlenih u neprivrednim djelatnostima)
impliciraju negativne posljedice na ukupni društveno-ekonomski razvoj kantona.
Prijeratna jednolična privredna struktura Zeničko-dobojskog kantona, oslonjena
isključivo na velike industrijske gigante iz grana teške industrije (koji su prestali
raditi ili čekajuproces privatizacije/restrukturiranja), bez inkorporirane poduzetničko-inovativne komponente poslovanja, negativno se odrazila na procese kreiranja
novih radnih mjesta i porast zapošljavanja u ovom kantonu. Iako kanton raspolaže obiljem prirodnih resursa za brži privredni razvoj, stepen njihovog iskorištenja
nije na zadovoljavajućem nivou. Cilj ovog rada je analizirati privrednu strukturu
Zeničko-dobojskog kantona u funkciji pronalaska novih mogućnosti zapošljavanja.
Korištenjem lokacijskog koefi cijenta identifi cirani su privredni sektori od ključnog
značaja za budući razvoj kantona i apsorpciju radne snage u odnosu na FBiH

Article Details

Section
Articles