EFEKTI EKOLOŠKIH POREZA NA JAVNE PRIHODE I EKOLOGIJU EVROPSKE UNIJE

Main Article Content

Elman Nadžaković, BA

Abstract

Zaštita okoliša predstavlja jedan od osnovnih prioriteta EU, stoga je važnost ekoloških poreza i utjecaja tih poreza na zaštitu okoline nesaglediva.Rezultatima istraživanja predstavljenim u ovom članku ostvarena je primarna misija istraživanja:
afi rmirati ekološke poreze u cilju zaštite ekologije, te istražiti efekte ekoloških poreza
na javne prihode i ekologiju EU. Cilj ovog članka jeste da predstavi model rješenja
ekoloških problema u Evropskoj uniji, uz istovremeno povećanje javnih prihoda, što
može predstavljati temelj rješavanja ekoloških problema u Bosni i Hercegovini. U
članku su elaborirane najvažnije značajke ekoloških poreza kao ekskluzivnog faktora zaštite okoliša u EU, kao i perspektive razvoja u funkciji zaštite okoliša. Posebna pažnja je posvećena strukturi i vrstama ekoloških poreza, a elaborirano je više
tematskih jedinica o ekološkim porezima u EU: energetski, transportni, porezi na
onečišćenje i porezi na resurse. Predstavljeni su prihodi i ekološki efekti ovih poreza
u EU. Navedene su perspektive razvoja poreza za zaštitu okoliša u EU. Značaj ove
teme posebno dolazi do izražaja u zemlji kao što je Bosna i Hercegovina, gdje gotovo da se i ne razmišlja o rješavanju ekoloških problema.

Article Details

Section
Articles