KLASTERI – BITAN DIO PREDUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

Main Article Content

Slavko Simić, PhD
Gordana Đokić, PhD
Halil Gutošić, PhD

Abstract

Klasteri su već unazad nekoliko dekada poznati u modernim privredama, a u posljednjoj dekadi počeli su već da se pojavljuju i u našem tranzicionom okruženju.
I pored toga što imaju pozitivan uticaj na rast i razvoj MSP i što se podrška ovom
vidu preduzetničkog alata iskazuje i u usvajanju u strateškim aktima i u našoj zemlji,
smatramo da se treba upoznati s načinom formiranja, djelovanja, prednostima kao
i nedostacima udruživanja članica u klaster. No prije svega, potrebno je napraviti
studiju koja će pokazati da li uopšte ima uslova za formiranje klastera, postoje li
zainteresovane strane koje će imati korist iz takvog udruživanja. Ovaj rad pokušava
da nađe neke od odgovora na ovu temu

Article Details

Section
Articles