UTJECAJ PODUZETNIČKOG OBRAZOVANJA NA RAZVOJ PODUZETNIČKIH STAVOVA MLADIH

Main Article Content

Ema Mustajbašić, BA
Dijana Husaković, PhD

Abstract

Mnogi autori, ali i primjeri iz prakse drugih država, pokazuju da je poduzetništvo jedan od najboljih načina poboljšanja privrede neke zemlje. Jedan od važnijih faktora koji utječe na razvoj poduzetničke aktivnosti u nekom okruženju su stavovi koji ljudi imaju prema poduzetništvu. Različiti unutrašnji i vanjski utjecaji opredjeljuju ljude da imaju različite poduzetničke stavove. Karakter, sposobnosti, znanja, poduzetnički ambijent, profi l ljudi u okruženju i dostupnost fi nansijskih sredstava, samo su neki od faktora koji defi nišu da li će osoba biti više ili manje sklona poduzetništvu. Također, sve je primjetniji trend angažovanja mladih osoba kroz osnivanje vlastitih preduzeća, čemu se svakim danom pridaje sve više pažnje. U centru poduzetništva nalaze se ljudi koji snagom duha, sposobnostima i upornošću prolaze put od generiranja poslovne ideje do pokretanja novog poslovnog poduhvata, pri čemu je sve važnija uloga omladinskog poduzetništva. Predmet istraživanja ovog rada je utjecaj poduzetničkog obrazovanja na razvoj poduzetničkih stavova mladih ljudi. Cilj istraživanja je utvrditi da li mladi koji su imali poduzetničku obuku imaju izraženije poduzetničke stavove. Rezultati istraživanja provedenog među studentima Ekonomskog fakulteta u Zenici potvrđuju pozitivan utjecaj poduzetničke edukacije na razvoj omladinskog poduzetništva u domenu poduzetničkih stavova mladih, odnosno njihovih poduzetničkih potencijala, ali i negativan utjecaj nedostatka fi nansijskih sredstava i podrške države razvoju omladinskog poduzetništva.

Article Details

Section
Articles