IZGRADNJE KONKURENTNOSTI PREDUZEĆA ZASNOVANE NA STRATEGIJI PROFITNOG UTVRĐIVANJA CIJENE

Main Article Content

Suvad Isaković, PhD
Ismar Begagić, MA

Abstract

Cijena proizvoda ili usluge koje preduzeće proizvodi predstavlja jedini element marketing miksa koji donosi prihod i kao takva predstavlja najmoćniju profi tnu polugu na koju preduzeće može utjecati, jer čak i male promjene u cijeni imaju značajan utjecaj na visinu ostvarenog operativnog profi ta. U proteklim godinama preduzeća su znatno veću pažnju posvećivala drugim profi tnim polugama kao što su troškovi i obim prodaje, uvjereni da je tržište već utvrdilo cijene i da se na nivo cijena može malo utjecati. U ovom radu istraživana je čelična industrija s aspekta odabira najpovoljnijeg modela utvrđivanja cijena, s posebnim osvrtom na primjer Arcelor Mittal Zenica. Na primjeru Arcelor Mittal Zenica, proizvođača čeličnih prizvoda koji je fokusiran na region Balkana, pokazali smo da, iako se radi o standardizovanim proizvodima, svaki proizvođač unutar raspona tržišnih cijena formira cjenovnike u skladu s vlastitim poslovnim ciljevima, na osnovu poznavanja percepcija kupaca oko kvaliteta njihovih proizvoda i predviđanja aktivnosti konkurencije. Kako je nivo marži nizak, cjenovnim odlukama je potrebno posvetiti posebnu pažnju, jer pogrešne odluke značajno ugrožavaju profi tabilnost. U ovom slučaju inkrementalna analiza nepromijenjene kontribucione marže predstavlja koristan alat koji pomaže menadžerima da donesu profi tabilne cjenovne odluke, odnosno da, polazeći od ciljeva preduzeća, vlastitih troškova i trenutne situacije na tržištu, odaberu onaj scenario cijena - obim prodaje pri kojem se profi tabilnost maksimizira. Za prikupljanje podataka korištena je metoda desk research, dok su za obradu prikupljenih podataka korištene za to prikladne naučne metode.

Article Details

Section
Articles