STAVOVI MLADIH O PODUZETNIŠTVU I ULOZI OBRAZOVANJA U RAZVOJU KULTURE PODUZETNOSTI

Main Article Content

Aldina Ćosić, MA

Abstract

U savremenim tranzicionim uvjetima sve je veći značaj poduzetništva kao generatora zapošljavanja i ekonomskog rasta.Uuvjetima rastuće nezaposlenosti, posebno mlade populacije,dinamizacija ljudskih i materijalnih resursa kroz poduzetništvozahtijeva usmjeravanje veće pažnje na mlade, prvenstveno na srednjoškolce i studente kao potencijalne buduće poduzetnike. Ključnu ulogu u razvoju kulture poduzetnosti ima obrazovni sistem, a nedovoljna zastupljenost poduzetničko-inovativne komponente obrazovanja, i posljedično,nedostatak poduzetničkih znanjasmanjuju mogućnosti za uspješnu integraciju mladih na tržište rada kroz samozapošljavanje. U radu će biti predstavljeni rezultati empirijskog istraživanja o poduzetničkim ambicijama srednjoškolaca/studenata i ulozi obrazovnog sistema u razvoju poduzetničke svijesti kod ove populacije s fokusom na: ▪ utvrđivanje percepcije mladih o značaju formalnog obrazovanja u afi rmaciji poduzetništva i utvrđivanje nivoa njihove opredijeljenosti za pokretanje vlastitog biznisa; ▪ identifi ciranje ključnih nivoa poduzetničkih znanja mladih i stepen podrške unapređenju programa edukacije iz oblasti poduzetništva. Kao osnovni instrument istraživanja kreiran je upitnik, a jedinice istraživanja su bili mladi različitog stepena obrazovanja: učenici završnih razreda srednjih škola iz Zenicei studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Uzorkom je obuhvaćeno 80 srednjoškolaca i 160 studenata.

Article Details

Section
Articles