SNIŽENJE CIJENA KAO ČIMBENIK ODLUKE O KUPNJI POTROŠAČA NA TRŽIŠTU MALOPRODAJE

Main Article Content

Tomislav Perić, BA

Abstract

Kupnja proizvoda u prodavaonici od strane potrošača osnovni je cilj svakog maloprodavača. Okruženje u kojemu maloprodajne kompanije posluju vrlo je turbulentno i konstantno se mijenja. Kako bi potakli potrošača da kupi proizvod baš u njihovoj prodavaonici, maloprodavači sve češće pribjegavaju aktivnostima sniženja cijena pojedinih proizvoda iz svoga asortimana. Shodno navedenom cilj ovoga rada je istražiti utjecaj sniženja cijena na reakcije potrošača u kupnji prehrambenih proizvoda na tržištu maloprodaje. U BiH, primjerice, u kojoj se istražuje utjecaj sniženja cijena na odluku o kupnji, u zadnjih 10-ak godina došlo je do okrupnjavanja maloprodajne mreže, a isti trend se nastavlja i danas. Nekolicina maloprodajnih lanaca, naime, presudno utječe na poslovne procese i diktira pravila igre u maloprodaji, dok istodobno male prodavaonice sve više gube značaj na tržištu. Dosadašnjim istraživanjima nisu analizirane pojedine vrste sniženja cijena i njihov utjecaj na ponašanje potrošača, te će se u ovome radu izvršiti detaljnija i sveobuhvatnija klasifi kacija različitih vrsta sniženja cijena i njihova primjena od vodećih maloprodajnih lanaca u BiH. Kako bi se došlo do ostvarenja postavljenoga cilja, provedeno je empirijsko istraživanje o prodaji nekoliko prehrambenih proizvoda prije, za vrijeme i nakon sniženja cijena u pet maloprodajnih lanaca koji posluju u BiH.


 

Article Details

Section
Articles