PRIMJENA INFORMACIJSKIH SUSTAVA U UPRAVLJANJU PROJEKTIMA – UVID U PRAKSU HRVATSKIH PODUZEĆA

Main Article Content

Ivan Matić, PhD

Abstract

Polazište istraživanja provedenog u ovom radu je činjenica da je uspješno
provođenje projekata u suvremenim uvjetima poslovanja gotovo nemoguće bez
korištenja adekvatnih informacijskih sustava za upravljanje projektima, konkretnije
softverskih rješenja/paketa za upravljanje projektima. Slijedom navedenoga cilj
ovog rada je ponuditi detaljan uvid u praksu hrvatskih poduzeća vezanu kako uz
opću primjenu informacijskih sustava u poslovanju spomenutih poduzeća, tako i
konkretnije uz primjenu specijaliziranih softverskih rješenja/paketa za upravljanje
projektima u provođenju projekata tih istih poduzeća. S tim u svezi oblikovan je
poseban anketni upitnik koji je putem metode slučajnog uzorkovanja ponudio
podatke iz 28 hrvatskih poduzeća svih veličina. Rezultati provedenog istraživanja
sugeriraju da je praksa hrvatskih poduzeća vezana uz primjenu informacijskih
sustava za upravljanje projektima u značajnoj mjeri u skladu s praksama poduzeća
iz razvijenijih zemalja. Pritom se kao posebitost prakse hrvatskih poduzeća vezane
uz primjenu informacijskih sustava za upravljanje projektima može istaknuti
generalno (pre)velika orijentiranost spomenutih poduzeća na Microsoft Project for
Windows kao softversko rješenje, kojega prvenstveno koriste u fazi planiranja
manjih projekata u okviru njihova poslovanja. Naime, hrvatska poduzeća gotovo
poistovjećuju Microsoft Project for Windows sa informacijskim sustavom za
upravljanje projektima, što implicira potrebu daljnjih istraživanja i detaljnijih uvida
u primjene spomenutog paketa u svjetlu upravljanja kompleksnijim i zahtjevnijim
projektima.

Article Details

Section
Articles