ZAOKRET U TOKOVIMA STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA (SDI) U SVIJETU: OD ENORMNOG PADA DO NOVOG ZAMAHA I BLAGOG OPORAVKA

Main Article Content

Muharem Klapić, PhD
Ishak Mešić, PhD
Amra Nuhanović, MA

Abstract

U ovom radu se analizira uloga i značaj stranih direktnih investicija (SDI) u
dinamiziranju rasta svjetske privrede i u prevazilaženju posljedica postojeće
svjeske finansijske krize. Autori smatraju da je ova tema posebno interesantna u
uslovima svjetske finansijske krize, posebno kada se strane direktne investicije
prepoznaju kao jedan od ključnih pokretača ekonomskog razvoja, ali i oporavka
privreda mnogih zemalja. To je zbog toga što investicioni paketi osim kapitala
sadrže i nematerijalne resurse, kao što su nova znanja, tehnologije, organizacioni
marketing, menadžment, i sl. S obzirom na tu specifičnost, interes za njihovo
privlačenje pokazuju sve kategorije zemalja, odnosno i industrijski razvojene
zemlje i zemlje u razvoju. U vezi s tim, u nastavku je posmatran globalni trend u
tokovima (prilivam i odlivima) stranih direktnih investicija u svijetu.

Article Details

Section
Articles