PRIMJENA MODELA PODATKOVNE KOCKE U FUNKCIJI POBOLJŠANJA PROGNOZE UVOZA I IZVOZA

Main Article Content

Damir Ravlić, MA

Abstract

Jedan od problema upravljanja je nedostatak kvalitetnih podataka. To ne znači
da oni ne postoje nego, naprotiv, najčešće smo zatrpani nepotrebnim podacima.
Problem je kako iz takve mase podataka izdvojiti bitne za donošenje odluka.
Podaci su dio aktive poduzeća i zajedno s kapitalom i ljudskim resursima bitan
su dio ukupne kompetitivnosti. Različiti softverski alati za gradnju sustava za
potporu odlučivanju omogućuju analize, a osobito one za prognoziranje vodećih
ekonomskih indikatora.
Rad prikazuje primjenu jedne od suvremenih metoda transformiranja podataka u
poslovnu inteligenciju, tj. kako učinkovitije iskoristiti raspoložive podatke.
Poslovna inteligencija je upravo takav proces koji nedostaje velikom broju
organizacija, a kojim se nastoje dobiti potrebne informacije iz raspoloživih
podataka. Takvi primarni podaci o transakcijama jasan su pokazatelj stanja,
jasan pokazatelj što se događa u organizaciji. Oni ne daju jasan odgovor zašto se
nešto događa, ne dijagnosticiraju procese i promjene, ne interpretiraju rezultate,
ne klasificiraju podatke, ne određuju klastere, ne modeliraju ovisnosti među
podacima, ne otkrivaju promjene ni odstupanja u odnosu na postavljene ciljeve,
ne određuju korelaciju između podataka, ne generiraju asocijativna pravila ili
korelacije između slogova u bazama. S transakcijskim podacima neposredno ne
možemo dati odgovore na naprijed postavljena pitanja. Skladištenje podataka, on-line analitička obrada (OLAP) i otkrivanje znanja u
skladištima i bazama podataka najznačajnije su i najvažnije nove tehnologije u
području poslovne obrade podataka. Integracije informatičkih alata i
odgovarajućih kvantitativnih i kvalitativnih modela odlučivanja rezultiraju
novim tipovima informacijskih sustava za potporu odlučivanju (od izvršnih
informacijskih sustava, strategijskih informacijskih sustava do inteligentnih
sustava za potporu odlučivanju).
U ovome se radu istražuje kako modeli podatkovne kocke i modeli odlučivanja
«surađuju» na primjeru prognoziranja uvoza/izvoza.

Article Details

Section
Articles