KNOW-HOW KAO ČIMBENIK KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA-PRIMJER FARMACEUTSKIH PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Main Article Content

Marija Martinović, PhD

Abstract

Farmaceutska industrija jedna je od najbrže rastućih industrija u svijetu. Pored
toga, to je kapitalno-intenzivna djelatnost jer ovisi o ishodu dugotrajnih i skupih
istraživačkih projekata.
Republika Hrvatska ima stoljetnu tradiciju u proizvodnji lijekova te se po tome
može mjeriti s bilo kojom zemljom u svijetu. Sukladno tomu, u Hrvatskoj ne
nedostaje visoko obrazovanih stručnjaka kao i istraživačkih i proizvodnih
postrojenja.
Farmaceutska poduzeća Republike Hrvatske ne mogu konkurirati velikim
multinacionalnim kompanijama ni veličinom, asortimanom, prodajom, a
posredno niti financijskim rezultatom. Riječ je o poduzećima s pretežno
nacionalnom orijentacijom koja izvoze na susjedna tržišta.
U Hrvatskoj je registrirano 16 farmaceutskih poduzeća. Od toga su šest
poduzeća u skupini velikih, dok ostalih deset spada u skupinu malih i srednjih
poduzeća.
Cilj ovoga rada je analizirati važnost tehnologije, znanja i know-howa za
opstanak na visoko konkurentnom farmaceutskom tržištu i dati pregled malih i
srednjih farmaceutskih poduzeća u Republici Hrvatskoj.

Article Details

Section
Articles