PREDNOSTI I NEDOSTACI PRAVILNIKA O OCJENJIVANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FBiH, KAO MENADŽERSKOG ALATA ZA UPRAVLJANJE RADNOM EFEKTIVNOŠĆU ZAPOSLENIH

Main Article Content

Halil Gutošić, PhD

Abstract

Upravljanje radnom efektivnošću zaposlenih kao sistematski pristup poboljšanju
kvaliteta i produktivnosti rada treba biti usmjereno na planiranje i kontrolu
realizacije planiranih aktivnosti u organima državne službe FBiH. Realizuje se
kroz uspostavljanje konkretnih i mjerljivih općih i pojedinačnih ciljeva za
svakog državnog službenika. Procjena ostvarenih rezultata obavlja se na osnovu
Pravilnika o ocjenjivanju državnih službenika u organima državne službe u
FBiH usvojenog 2007. godine od strane Agencije za državnu službu FBiH.
Dosadašnja praksa primjene ovog Pravilnika i pored određenih pozitivnih
iskustava nije pokazala da isti predstavlja uspješan menadžerski alat za
upravljanje radnom efektivnošću državnih službenika.

Article Details

Section
Articles