KREATIVNO PROMIŠLJANJE I INOVATIVNOST KAO KLJUČ USPJEŠNOG PREDUZETNIČKOG DJELOVANJA

Main Article Content

Kenan Crnkić, PhD
Elvir Čizmić, PhD
Aziz Šunje, PhD

Abstract

U današnje turbulentno vrijeme kreativnost je izuzetno važna, ako ne i
esencijalna karakteristika uspješnog preduzetnika. Ona predstavlja motivaciju i
sposobnost pojedinca da, samostalno ili u okviru organizacije, uoči priliku i
iskoristi je stvaranjem nove vrijednosti. Kreativnost je sposobnost logičkog
razmišljanja i zaključivanja koja mora biti svojstvena preduzetniku kao kreatoru
novog preduzetničkog poduhvata. On treba težiti razvijanju kreativne
organizacije u kojoj menadžeri vjeruju svojim ljudima i ne kontroliraju ih
striktno, komunikacija između članova organizacije je slobodna, interakcija i
otvorenost organizacije sa okolinom je izražena, evidentna je velika raznolikost
tipova ličnosti itd. Modeli inovativnosti i kreativnosti predstavljaju izvrsne alate
koji se nameću kao temelj održivog opstanka i ključ uspješnog poslovanja
mikro, malih i srednjih preduzeća.
Prema Globalnom indeksu inovativnosti jasno je prepoznatljivo da su razvijene
zemlje, ali i neke zemlje iz okruženja, konkurentnije od BiH iz razloga što se u
tim zemljama sistematski kreira ambijent koji stimulira inovativnost i
kreativnost. Stopa rasta i napredovanja u našoj zemlji veoma je niska, te je
potrebno sistematski redefinirati razvojnu politiku, kako bi se dostigao nivo
zemalja Evropske unije, u kojoj je preduzetništvo predominantno razvojno, a ne
socijalno. Komparativnom analizom BiH sa drugim zemljama, uz primjenu statističkih
podataka dobijenih na bazi modela Globalnog indeksa inovativnosti, u formi
zaključnih razmatranja bit će date ključne preporuke i smjernice za unapređenje
ekonomske politike u cilju jačanja kreativnog razmišljanja i inovativnosti kao
signifikantne komponente uspješnog preduzetničkog djelovanja mikro, malih i
srednjih preduzeća, ali i konkurentnosti nacionalne ekonomije kao preduvjeta
njenog budućeg ekonomskog rasta i razvoja.

Article Details

Section
Articles