Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

AJLA MURATOVIĆ-DEDIĆ NOVA DEKANESA EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

Na sjednici Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici održanoj danas, 16.03.2023. godine izabrana je nova dekanesa Fakulteta na mandatni period 2023- 2027.

Jednoglasno je podržana kandidatura dosadašnje prodekanese za nastavu i studentska pitanja, te je doc. dr. sc. Ajla Muratović-Dedić postala prva dekanesa u 18 godina rada Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Trenutni dekan Fakulteta, prof. dr. sc. Alaudin Brkić će svoju dužnost, na koju je izabran prije 8 godina, obavljati do 18. juna 2023.

Doc. dr. sc. Ajla Muratović-Dedić je rođena 14. septembra 1985. godine u Derventi. Osnovnu i srednju školu je završila u Zenici. Titulu diplomiranog ekonomiste stekla je 2008. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a 2018. godine je stekla titulu doktora ekonomskih nauka, odbranivši doktorsku disertaciju iz oblasti računovodstva i revizije. Tokom svog obrazovanja ostvarila je izvanredne rezultate zbog kojih je kontinuirano dobijala priznanja i nagrade kao studentica. U akademskoj karijeri je napredovala od saradničkog zvanja “asistent”, a trenutno je u naučno-nastavnom zvanju docenta za naučnu oblast “Računovodstvo i revizija” na Katedri za finansije i računovodstvo.

Ovom prilikom želimo da uputimo iskrene čestitke i mnogo uspjeha prvoj dekanesi Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici Ajli Muratović-Dedić, ali i da se posebno zahvalimo prof. dr. sc. Alaudinu Brkiću na izuzetnom doprinosu u rastu i razvoju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici. 

Arhiva

en_USEN