Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

APSOLVENTSKI ISPITI AKADEMSKE 2023/2024 U MJESECU MAJU

PREDMET PROFESOR DATUM ODRŽAVANJA ISPITA SALA
FINANSIJSKI KONTROLING Džafić dr. Jasmina 20.05.2024. u 10:00 sati SALA 5
FINANSIJSKI MENADŽMENT Polić dr. Nedžad

 16.05.2024. u 16:30 sati

   30.05. u 15:30 usmeni

SALA NNV-a

PLANIRANJE I ANALIZA POSLOVANJA

 

Kulović dr. Dženan

17.05.2024. u 09:30 sati

pismeni

 
FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA Alihodžić dr. Almir 17.05.2024. u 13:30 sati  
MEĐUNARODNI MENADŽMENT Husaković dr. Dijana 20.05.2024. u 12:00 sati  
PODUZETNIŠTVO Husaković dr. Dijana 20.05.2024. u 12:30 sati  
KOMERCIJALNO POZNAVANJE ROBE Bušatlić dr. Ilhan 23.05.2024 u 12:00 sati  
RAČUNOVODSTVO I OPOREZIVANJE Puškarević dr. Sado 27.05.2024. u 17:15 sati  
POSLOVNA STATISTIKA Resić dr. Emina 16.05.2024. u 14:00 sati  
KRIZNI MENADŽMENT Omerčević dr. Sead 22.05.2024. u 10:00 sati  
ORGANIZACIJSKO PONAŠANJE Omerčević dr. Sead 22.05.2024. u 11:00 sati  
FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE Hubana dr. Armina 24.05.2024. u 17:00 sati  
FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE Serdarević dr. Nino 16.05.2024. u 12:00 sati  
RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA Puškarević dr. Sado 23.05.2024. u 12:30 sati  

Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Doc.dr.sc. Jasmina Džafić

Arhiva

en_USEN