Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

BEZUVJETNI UPIS U NAREDNU GODINU

Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 5/18, 4/19 i 19/20) i člana 63. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), a u vezi sa članom 124. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novini Zeničko- dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 5/18, 4/19 i 19/20), Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 07. sjednici, održanoj 19.11.2020. godine, donio je

ODLUKU

Član 1.

Ovom Odlukom odobrava se studencima fakulteta Univerziteta u Zenici da u situaciji proglašenja stanja prirodne nesreće ili stanja epidemije ili pandemije ili ratnog stanja mogu unutar trajanja jednog ciklusa studija bezuvjetno upisati narednu godinu studija u akademskoj 2020/21. godini, a studentima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici da mogu unutar trajanja jednog ciklusa studija bezuvjetno prenijeti u narednu godinu studija najviše 3 (tri) predmeta u akademskoj 2020/21. godini.

Član 2.

Studenti Univerziteta u Zenici pravo na upis u narednu godinu studija u akademskoj 2020/21. godini u skladu s članom 1. ove Odluke mogu ostvariti najkasnije do 30.11.2020. godine.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se u akademskoj 2020/21. godini.

Arhiva

en_USEN