Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Senada Fajković, ekonomista

Radno vrijeme

Biblioteke: od 07:30 do 16:00 sati
Rad čitaonice od 08:00 do 16:00 sati

(studenti u čitaonici mogu koristiti biblitečki fond Ekonomskog Fakulteta Univerziteta u Zenici)
Napomena: Kontaktirajte knjižničara u kabinetu br. 22 (drugi sprat) ili bibliotekarku u kabinetu br.5 (prizemlje)

Adresa: Fakultetska bb

Telefon: + 387 32 460 447

E-mail:

senada.fajkovic@unze.ba

vlatko.bodul@unze.ba

Aktivnosti službe

Biblioteka Ekonomskog fakulteta u Zenici je osnovana još 2004. godine kao dislocirani dio Biblioteke Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Zvanično, kao dio Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, biblioteka je počela sa radom u januaru 2008. godine. Biblioteka u svom sadržaju ima prostor za smještaj knjižnog fonda.

Osnovni ciljevi rada Biblioteke su:

  1. zadovoljiti potrebe studenata za literaturom,
  2. uputiti ih koju literaturu mogu koristiti za uspješan studij,
  3. omogućiti im prikladne uslove za učenje.

Sadržaj knjižnog fonda je oko 2801 primjeraka.
Sva literatura, kao i čitaonica, je dostupna svim studentima, nastavnicima i saradnicima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Članstvo se stiče na osnovu članske karte, odnosno upisa u Biblioteku.

Spisak knjiga

Spisak doktorskih disertacija

Spisak magistarskih disertacija

Spisak diplomskih radova

en_USEN