Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

BIHEJVIORALNE FINANSIJE - Prof. dr. Bilgehan Tekin (Cankiri Karatekin University)

Nema sumnje da su matematički modeli dragocjeni za ekonomiju i druge društvene nauke, ali da li ljudska bića uvijek  podliježu zakonu matematike? Bihejvioralne finansije?

U okviru projekta mobilnosti nastavnog osoblja, prof. dr. Bilgehan Tekin (Cankiri Karatekin University) održao je predavanja na temu  “Bihejvioralne vs. tradicionalne finansije”. Studenti  treće i četvrte godine studija na Odsjeku finansije i računovodstvo aktivno su učestvovali u diskusijama tokom predavanja i proširili svoja dosadašnja znanja.

Temeljna pretpostavka tradicionalne teorije, racionalni investitor – onaj koji donosi odluke bez ikakvog emocionalnog uplitanja, postoji samo u teoriji. U stvarnosti, odluke i ponašanje svakog pojedinca pod uticajem su njihove psihologije, emocija i ličnog iskustva. Iz tog razloga, pojedinci mogu poduzimati radnje koje nisu u njihovom najboljem interesu, dijelom zbog pristranosti u ponašanju. Učenje i razumijevanje bihevioralnih finansija može biti od koristi značajnom krugu finansijskih eksperata, prevashodno onima koji se bave upravljanjem imovinom, vrijednosnim papirima i finansijskim planiranjem. Znanje bihevioralnih finansija pomaže u razumijevanju razloga pojave „finansijskih (špekulativnih berzanskih) balona“ te u osmišljavanju strategije za izbjegavanje takvog ponašanja, kao i u identifikaciji psiholoških razloga koji klijente dovode do ozbiljnih pogrešaka kod investiranja.

Arhiva

en_USEN