E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Novosti

IZAŠAO DVANAESTI BROJ ČAOPISA BH EKONOMSKI FORUM

Jedan od ciljeva ovog broja je akademskoj javnosti i široj čitalačkoj publici predstaviti i ponuditi kao i u prethodnim brojevima, probrane, visoko kvalitetne članke izrasle iz doktorskih disertacija i magistarskih radova, nastavljajući ono što je započeto već od prvog broja, njegovanje i izgradnja naučno-stručnog usmjerenja časopisa.

S tim u vezi jedan od ciljeva je akademskoj javnosti i široj čitalačkoj publici predstaviti i ponuditi kao i u prethodnim brojevima, probrane, visoko kvalitetne članke izrasle iz doktorskih disertacija i magistarskih radova, kako bi se nastavilo, ono što je započeto već od prvog broja, njegovanje i izgradnja naučno-stručnog usmjerenja časopisa.

BH ekonomski forum je, naravno, otvoren i za sve, već afirmisane, nastavnike i saradnike Ekonomskog fakulteta i cijelog Univerziteta u Zenici. Njihov doprinos kvalitetu i ozbiljnosti časopisa nesumnjivo će biti jedan od presudnih faktora kvaliteta sadržaja koji se nudi stranicama ovog časopisa. Uspješnost pothvata ovakve vrste mjeri se i brojem, ali i kvalitetom, autora koji objavljuju u časopisu, stoga bh ekonomski forum pruža ruku prijateljstva i saradnje piscima, naučnicima i istraživačima, iz Bosne i Hercegovine, regije pa i šireg okruženja.

Radovi aktuelnog broja se mogu pogledati ovdje!

Uz srdačne pozdrave,
Redakcija BH ekonomskog foruma.

Časopis fakulteta

O časopisu

BH EKONOMSKI FORUM opredjeljen je kao naučno-stručni časopis koji sadržava izvorne naučne radove, prethodna saopćenja, pregledne naučne radove, stručne članke, recenzije, prikaze i izvještaje. Autori radova su priznati naučnici iz oblasti ekonomije iz BiH i inostranstva, ali i oni koji to tek postaju.

Časopis tematski obuhvaća četiri naučne oblasti, ali se ne ograničava samo na njih: ekonomska teorija i politika, marketing, menadžment te finansije i računovodstvo, pa se prednost daje radovima iz tih naučnih oblasti. Radovi iz drugih naučnih oblasti iz područja ekonomija te oni multidisciplinarnog pristupa su također dobrodošli.

Časopis je periodična publikacija i izlazi dva puta godišnje.

Svi pristigli radovi uređivački odbor pregleda i ako prođu dalju proceduru šalje jednom domaćem i jednom recenzentu izvan institucije u cilju anonimnosti i podizanja kvalitete.

Časopisi se nalaze u knjižari Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Preporuke autorima prilikom objavljivanja studija u akademskom žurnalu

Deponovanje baza podataka iz provedenog istraživanja

Prateći generalne principe otvorene nauke i specifične principe iz Smjernica za promociju transparentnosti i otvorenosti u politikama i procedurama akademskih žurnala, strogo preporučujemo da primarne podatke koje ste prikupili u okviru studije koju prilažete za objavljivanje, dugoročno sačuvate kroz deponovanje u pouzdanom repozitorijumu baza podataka za vašu naučnu oblast. Za naučne discipline iz društvenih nauka preporučujemo da podatke povjerite Arhivu podataka iz društvenih nauka u Bosni i Hercegovini DASS-BiH (www.dass.credi.ba). DASS-BiH vrši prihvat, pripremu, diseminaciju i čuvanje digitalnih baza podataka iz društvenih nauka, uključujući baze iz kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja. Autori zadržavaju intelektualna prava vlasništva nad podacima i imaju pravo da pilikom deponovanja definišu uslove pod kojima se podaci mogu dijeliti sa naučnom zajednicom. Podaci se u DASS-BiH čuvaju po najvišim standardima zaštite, te se autorima baza podataka omogućava dodatna vidljivost kroz mogućnosti citiranja baza podataka prilikom njihove ponovne upotrebe. O proceduri deponovanja više možete saznati ovdje, a za sve informacije se možete obratiti i na dass@credi.ba ili na broj telefona +38733 205 859.

Uredništvo

Glavni i odgovorni urednik: Almir Alihodžić

Urednički kolegij:

 • Dijana Husaković, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Ishak Mešić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Ajla Dedić-Muratović, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Almir Alihodžić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Hasan Mahmutović, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Srđan Redžepagić, University of Sophia Antipolis, Nice, France.
 • Paola De Vincentiis, Universita Degli Studi Di Torino, Italy.
 • Boguslaw Poltorak, Faculty of Economics University of Wroclaw, Poland.
 • Ibrahim Halil EKSI, University of Gaziantep, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Gaziantep, Turkey.
 • Slavica Singer, Faculty of Economics in Osijek  – J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Ivo Mijoč, Faculty of Economics in Osijek  – J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Dražen Ćućić, Faculty of Economics in Osijek  – J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Dejan Šoškić, Ekonomski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu,Serbia.
 • Dejan Erić, Beogradska bankarska akademija  – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd, Srbija. .
 • Ana Lalević – Filipović, Ekonomski fakultet u Podgorici, Univerzitet Crne Gore.

Sekretar časopisa:
Ilma Dedić – Grabus

Impressum

IZDAVAČ:
Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici

ZA IZDAVAČA:
Alaudin Brkić, dekan

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:
Almir Alihodžić

UREDNIČKI KOLEGIJ:

 • Dijana Husaković, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Ishak Mešić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Ajla Dedić-Muratović, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Almir Alihodžić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Hasan Mahmutović, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Srđan Redžepagić, University of Sophia Antipolis, Nice, France.
 • Paola De Vincentiis, Universita Degli Studi Di Torino, Italy.
 • Boguslaw Poltorak, Faculty of Economics University of Wroclaw, Poland.
 • Ibrahim Halil EKSI, University of Gaziantep, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Gaziantep, Turkey.
 • Slavica Singer, Faculty of Economics in Osijek  – J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Ivo Mijoč, Faculty of Economics in Osijek  – J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Dražen Ćućić, Faculty of Economics in Osijek  – J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Dejan Šoškić, Ekonomski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu,Serbia.
 • Dejan Erić, Beogradska bankarska akademija  – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd, Srbija. .
 • Ana Lalević – Filipović, Ekonomski fakultet u Podgorici, Univerzitet Crne Gore.

SEKRETAR ČASOPISA:
Ilma Dedić – Grabus

LEKTORI:
Indira Osmić
Jasmina Arnautović

DTP:
Nermin Ahmić

DESIGN KORICA:
Nermin Ahmić

ŠTAMPA:
COPY&PRINT, Zenica

TIRAŽ:
100 komada

Časopis je dostupan u elektronskoj formi na:
▪ EBSCOhost, Ipswich, USA.
▪ CEOL – Central and Eastern European Online.
▪ ROAD.
▪ BASE.
▪ PROQUEST.
▪ CITEFACTOR

Apstrakti radova dostupni su na web stranici:
www.ef.unze.ba

Poziv autorima

Poštovane kolege,

pozivamo Vas da dostavite svoje istraživačke radove (na engleskom jeziku) za razmatranje objavljivanja u četrnaestom broju časopisa: BH Ekonomski forum, proljeće/ljeto 2021. godine.

Ekonomski fakultet UNZE pokriva cjelokupni trošak objavljivanja. Autori time ne plaćaju kotizaciju za dostavljanje i objavu radova.

Sažetak šaljete na sljedeće email adrese:
bh.ekonomski.forum@gmail.com

Važni datumi
Dostavljanje sažetaka – 30.06.2021. (notifikacija autorima u roku od dvije nedjelje)
Konačni rad – 23.08.2021.

Časopis je indeksiran u sljedećim bazama podataka: EBSCO, ProQuest, Central and Eastern European Online Library, ROAD, BASE,  CiteFactor, J-Gate Indexed, ERIH PLUS i EconBiz.. Podnešeni radovi će proći postupak dvostruke recenzije. Radovi koji budu pozitivno ocijenjeni biće objavljeni u narednom broju časopisa. Za više informacija o časopisu posjetite: http://www.ef.unze.ba/OJS/index.php/BHF.

Ukoliko imate nedoumica, molimo da kontaktirate tim časopisa putem e-maila: bh.ekonomski.forum@gmail.com.

Molimo da se osjećate slobodnim proslijediti poruku ostalim kolegama i kontaktima za koje smatrate da bi mogli biti zainteresirani.

 Uputstvo za pisanje radova – pogledaj

Srdačan pozdrav,
Uredništvo
bh.ekonomski.forum@gmail.com
bh_ekonomski_forum@ef.unze.ba

Autori ne plaćaju kotizaciju za dostavljanje i objavu radova.

Obrazac za recenziju se može preuzeti ovdje!

Open Journal Systems

Open Journal Systems (OJS) je sistem za upravljanje izdavanjem časpisa razvijen od strane Public Knowledge Project koji omogućava transparentnost u svakoj fazi procesa objave pojedinog rada i izdavanja časopisa.

OJS-u se može pristupiti putem linka ovdje!

Postupak registracije autora i koraci za učitavanje rada:

 1. U izborniku odabrati polje “Register” te ispuniti tražene podatke (ukoliko autor do sada nije koristio sistem). U polju “Register as” odabrati “Reader” i “Author”.
 2. Nakon registracije prijaviti se u sistem odabirom polja “My Journals”. Nakon toga otvoriti će se prozor u kojemu se vidi uloga u sistemu. Osim uloge “Author” za podnošenje radova potrebno je izabrati polje “New Submission”.
 3. Slijediti potrebne korake:
  • U 1. koraku odabrati “UNASSIGNED” te prihvatiti svih 5 uslova koje članak formom mora zadovoljiti.
  • U 2. koraku učitati rad (bez biografije autora).
  • U 3. koraku ispuniti podatke o autorima i radu. (Potrebno je navesti ustanovu u kojoj je autor zaposlen. Ukoliko autor nije zaposlen, upisati prebivalište autora).
  • U 4. koraku, ukoliko se autor prvi puta javlja potrebno je učitati datoteku s kratkom biografijom.
 4. Nakon učitavanja rada, sistem će dostaviti obavijest e-mailom o uspješnoj prijavi te slijedi recenzijski i urednički postupak.

NAPOMENA:

Rad je potrebno dostaviti uredništvu najprije u elektroničkom obliku putem e-mail adrese: bh.ekonomski.forum@gmail.com, radi provjere tehničke ispravnosti i usklađenosti s uputama.

Nakon potvrde uredništva da je rad u skladu s uputama slijedi postupak registracije autora u sistem OJS.

SCIIndeks ASISTENT

ASISTENT je sistem za onlajn uređivanje i publikovanje časopisa. Podržava sve aktivnosti upravljanja uređivanjem, od kreiranja stranice časopisa, preko prijavljivanja rukopisa, praćenja recenzentskog procesa, vođenja administracije i čuvanja evidencije, do donošenja konačnih uredničkih odluka i publikovanja svezaka na sopstvenoj veb stranici.

Omogućava integraciju radova u “Sistem unakrsnog referisanja” (CrossRef/DOI) i prevenciju plagijarizma (CrossCheck). Obuhvata i neke ekskluzivne automatizovane funkcije namenjene kontroli kvaliteta: dodeljivanje ključnih reči na osnovu međunarodnih tezaurusa (KwASS), oblikovanje referenci u skladu s odabranim citatnim stilom (RefFormatter) i otkrivanje izostavljenih citata u tekstu rada i u popisu referenci (CiteMatcher).

Detalji o ASISTENT-u dati su pod Info u glavnom meniju. Za puni uvid u mogućnosti ASISTENT-a neophodni su registracija i prijava.

ASISTENT-u se može pristupiti putem linka ovdje!

Arhiva

Arhivu možete pogledati ovdje.

Indeksacija