Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Novosti 

ČASOPIS FAKULTETA OBJAVLJEN OSAMNAESTI BROJ

Jedan od ciljeva ovog broja je akademskoj javnosti i široj čitalačkoj publici predstaviti i ponuditi kao i u prethodnim brojevima, probrane, visoko kvalitetne članke izrasle iz doktorskih disertacija i magistarskih radova, nastavljajući ono što je započeto već od prvog broja, njegovanje i izgradnja naučno-stručnog usmjerenja.

S tim u vezi jedan od ciljeva je akademskoj javnosti i široj čitalačkoj publici predstaviti i ponuditi kao i u prethodnim brojevima, probrane, visoko kvalitetne članke izrasle iz doktorskih disertacija i magistarskih radova, kako bi se nastavilo, ono što je započeto već od prvog broja, njegovanje i izgradnja naučno-stručnog usmjerenja.

BH ekonomski forum je, naravno, otvoren i za sve, već afirmisane, nastavnike i saradnike Ekonomskog fakulteta i cijelog Univerziteta u Zenici. Njihov doprinos kvalitetu i ozbiljnosti časopisa nesumnjivo će biti jedan od presudnih faktora kvaliteta sadržaja koji se nudi stranicama ovog časopisa. Uspješnost pothvata ovakve vrste mjeri se i brojem, ali i kvalitetom, autora koji objavljuju u časopisu, stoga bh ekonomski forum pruža ruku prijateljstva i saradnje piscima, naučnicima i istraživačima, iz Bosne i Hercegovine, regije pa i šireg okruženja.

 

Radovi aktuelnog broja se mogu pogledati ovdje!

Uz srdačne pozdrave,
Redakcija BH ekonomskog foruma.

Časopis Fakulteta

O Časopisu

BH EKONOMSKI FORUM opredjeljen je kao naučno-stručni časopis koji sadržava izvorne naučne radove, prethodna saopćenja, pregledne naučne radove, stručne članke, recenzije, prikaze i izvještaje. Autori radova su priznati naučnici iz oblasti ekonomije iz BiH i inostranstva, ali i oni koji to tek postaju.

Časopis tematski obuhvaća četiri naučne oblasti, ali se ne ograničava samo na njih: ekonomska teorija i politika, marketing, menadžment, finansije i računovodstvo i kvantitativna ekonomija, pa se prednost daje radovima iz tih naučnih oblasti. Radovi iz drugih naučnih oblasti iz područja ekonomija te oni multidisciplinarnog pristupa su također dobrodošli.

Časopis fakulteta izlazi dva puta godišnje.

Svi pristigli radovi uređivački odbor pregleda i ako prođu dalju proceduru šalje jednom domaćem i jednom recenzentu izvan institucije u cilju anonimnosti i podizanja kvalitete.

Časopisi se nalaze u knjižari Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Preporuke autorima prilikom objavljivanja studija u akademskom žurnalu

Deponovanje baza podataka iz provedenog istraživanja

Prateći generalne principe otvorene nauke i specifične principe iz Smjernica za promociju transparentnosti i otvorenosti u politikama i procedurama akademskih žurnala, strogo preporučujemo da primarne podatke koje ste prikupili u okviru studije koju prilažete za objavljivanje, dugoročno sačuvate kroz deponovanje u pouzdanom repozitorijumu baza podataka za vašu naučnu oblast. Za naučne discipline iz društvenih nauka preporučujemo da podatke povjerite Arhivu podataka iz društvenih nauka u Bosni i Hercegovini DASS-BiH (www.dass.credi.ba). DASS-BiH vrši prihvat, pripremu, diseminaciju i čuvanje digitalnih baza podataka iz društvenih nauka, uključujući baze iz kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja. Autori zadržavaju intelektualna prava vlasništva nad podacima i imaju pravo da pilikom deponovanja definišu uslove pod kojima se podaci mogu dijeliti sa naučnom zajednicom. Podaci se u DASS-BiH čuvaju po najvišim standardima zaštite, te se autorima baza podataka omogućava dodatna vidljivost kroz mogućnosti citiranja baza podataka prilikom njihove ponovne upotrebe. O proceduri deponovanja više možete saznati ovdje, a za sve informacije se možete obratiti i na dass@credi.ba ili na broj telefona +38733 205 859.

Uredništvo

Glavni i odgovorni urednik: Almir Alihodžić

Urednički kolegij:

 • Almir Alihodžić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Dijana Husaković, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Rifet Đogić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Nino Serdarević, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Ajla Muratović – Dedić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosniaand Herzegovina.
 • Jasmina Džafić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia andHerzegovina.
 • Alem Merdić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia andHerzegovina.
 • Srđan Redžepagić, University of Sophia Antipolis, Nice, France.
 • Paola De Vincentiis, Universita Degli Studi Di Torino, Italy.
 • Boguslaw Poltorak, Faculty of Economics University of Wroclaw, Poland.
 • Ibrahim Halil EKSI, University of Gaziantep, Faculty of Economics and
 • Administrative Sciences, Gaziantep, Turkey.
 • Slavica Singer, Faculty of Economics in Osijek – J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Ivo Mijoč, Faculty of Economics in Osijek – J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Dejan Šoškić, Faculty of Economics University of Belgrade, Serbia.
 • Dejan Erić, Belgrade Banking Academy – Faculty of Banking, Insurance and Finance, Belgrade, Serbia.
 • Ana Lalević – Faculty of Economics in Podgorica, University of Montenegro, Montenegro.
 • Hasan Hanić, Belgrade Banking Academy – Faculty of Banking, Insurance and Finance, Belgrade, Serbia.
 • Alija Avdukić, Idkamic finance University of Dundee and Al-Maktoum College of Higher Education, Great Britain.
 • Anna Zielińska-Chmielewska, Poznań University of Economics and Business, Poland.
 • Ilona Falat – Kilijanska, Wroclaw University of Economics and Business, Poland.

Sekretar časopisa:
Ilma Dedić – Grabus

Impressum

IZDAVAČ:
Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici

ZA IZDAVAČA:
Ajla Muratović Dedić, dekan

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:
Almir Alihodžić

UREDNIČKI KOLEGIJ:

 • Dijana Husaković, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Rifet Đogić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Ajla Dedić-Muratović, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Almir Alihodžić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Hasan Mahmutović, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Srđan Redžepagić, University of Sophia Antipolis, Nice, France.
 • Paola De Vincentiis, Universita Degli Studi Di Torino, Italy.
 • Boguslaw Poltorak, Faculty of Economics University of Wroclaw, Poland.
 • Ibrahim Halil EKSI, University of Gaziantep, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Gaziantep, Turkey.
 • Slavica Singer, Faculty of Economics in Osijek  – J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Ivo Mijoč, Faculty of Economics in Osijek  – J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Dražen Ćućić, Faculty of Economics in Osijek  – J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Dejan Šoškić, Ekonomski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu,Serbia.
 • Dejan Erić, Beogradska bankarska akademija  – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd, Srbija. .
 • Ana Lalević – Filipović, Ekonomski fakultet u Podgorici, Univerzitet Crne Gore.

SEKRETAR ČASOPISA:
Ilma Dedić – Grabus

DTP:
Nermin Ahmić

ŠTAMPA:
Perfecta, Sarajevo

TIRAŽ:
100 komada

Časopis je dostupan u elektronskoj formi na:
▪ EBSCOhost, Ipswich, USA.
▪ CEOL – Central and Eastern European Online.
▪ ROAD.
▪ BASE.
▪ PROQUEST.
▪ CITEFACTOR
▪ ERIH PLUS
▪ SCINDEKS
▪ ECONBIZ
▪ CEJSH

Apstrakti radova dostupni su na web stranici:
www.ef.unze.ba

Poziv autorima

Poštovane kolege,

pozivamo Vas da dostavite svoje istraživačke radove (na engleskom jeziku) za razmatranje objavljivanja u devetnaestom broju časopisa: BH Ekonomski forum, proljeće/ljeto 2024. godine.

Sažetak šaljete na sljedeće email adrese:
bh.ekonomski.forum@gmail.com

Važni datumi
Dostavljanje sažetaka – 20.02.2024. (notifikacija autorima u roku od dvije nedjelje)

Dostavljanje radova – 31.03.2024.

Časopis je indeksiran u sljedećim bazama podataka: EBSCO, ProQuest, Central and Eastern European Online Library, ROAD, BASE,  CiteFactor, J-Gate Indexed, ERIH PLUS, EconBiz, SCINDEKS, CEJSH i Index Copernicus. Podnešeni radovi će proći postupak dvostruke recenzije. Radovi koji budu pozitivno ocijenjeni biće objavljeni u narednom broju časopisa. Za više informacija o časopisu posjetite: https://www.ef.unze.ba/OJS/index.php/BHF.

Ukoliko imate nedoumica, molimo da kontaktirate tim časopisa putem e-maila: bh.ekonomski.forum@gmail.com.

Molimo da se osjećate slobodnim proslijediti poruku ostalim kolegama i kontaktima za koje smatrate da bi mogli biti zainteresirani.

 Uputstvo za pisanje radova – pogledaj

Srdačan pozdrav,
Uredništvo
bh.ekonomski.forum@gmail.com

Obrazac za recenziju se može preuzeti ovdje!

Uputstvo za autore

UPUTSTVO ZA PISANJE RADOVA AUTORIMA

Časopis “BH EKONOMSKI FORUM „ Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici objavljuje naučne i stručne radove iz oblasti ekonomske teorije i politike, marketinga, menadžmenta, finansija i računovodstva i kvantitativne ekonomije. Svi radovi koji se publikuju u časopis BH ekonomski forum pišu se na engleskom jeziku. Radovi se mogu slati poštom na adresu: Univerzitet u Zenici, Ekonomski fakultet, Fakultetska bb, 72000 Zenica, sa naznakom za ‘’BH EKONOMSKI FORUM’’ (n/r mr.sci. Ilma Dedić-Grabus ili n/r prof.dr.sci. Almir Alihodžić); ili elektronskim putem na adresu: bh_ekonomski_forum@ef.unze.ba, ili bh.ekonomski.forum@gmail.com). Pristigli radovi se ne vraćaju.

VRSTE RADOVA

Radovi se mogu svrstati kao:

izvorni naučni rad (engl. original scientific paper) – sadrži neobjavljene i nove rezultate originalnih istraživanja u potpunom obliku. Rad se karakterizira kao izvoran onda kada daje značajan doprinos određenoj naučnoj problematici ili njenom razumijevanju i kada opisuje nove rezultate istraživanja iz neke oblasti; napisan je tako da bilo koji stručnjak iz datog područja na osnovu navedenih informacija može ponoviti eksperiment i postići opisane rezultate s jednakom tačnošću ili unutar granica pogreške koje navodi autor ili može ponoviti autorova zapažanja, proračune ili teoretske izvode;

prethodno saopćenje (engl. preliminary note) – sadrži nove, još neobjavljene rezultate originalnih istraživanja, ali u preliminarnom obliku, ovaj oblik članka podrazumijeva objavljivanje novih naučnih rezultata, ali bez dovoljno pojedinosti koje bi omogućile čitatelju provjeru iznesenih podataka kao što je slučaj u izvornom naučnom radu;

pregledni naučni rad (engl. review article) – sadrži originalan, sažet i kritički prikaz jednog područja teorije ili praktičnih istraživanja, u kojem autor i sam aktivno kritički sudjeluje, a u kojem mora biti naglašena uloga autorovog originalnog doprinosa tom području u odnosu na već objavljene radove, kao i pregled tih radova. Pregledni rad sadrži cjelovit prikaz stanja određenog područja teorije ili njene primjene, autor iznosi vlastiti kritički osvrt i ocjenu, te obavezno navodi podatke o svim objavljenim radovima koje je koristio kao polazište za svoj rad;

stručni članak (engl. professional paper) – stručni članak koji sadrži korisne priloge iz određene struke i za određenu struku, ali ne predstavlja originalna istraživanja;

recenzije (critique), prikazi (review) i izvještaji (report) – ostali nekategorizirani radovi objavljuju se u posebnom, za to predviđenom, dijelu časopisa.

POSTUPAK RECENZIRANJA

Svi radovi podliježu dvostrukoj anonimnoj recenziji. Samo radovi sa afirmativnim recenzijama će biti objavljeni u časopisu. U redovnim okolnostima postupak recenziranja traje najviše četiri nedjelje, a samo izuzetno do tri mjeseca. Period od prijema rada do njegovog objavljivanja traje u prosjeku 90 dana. U slučaju odstupanja od ovog uputstva uredništvo zadržava pravo uređivanja i prilagođavanja teksta standardima b/h/s jezika.

FORMATIRANJE RADA

Prilikom slanja radova potrebno je posebno obratiti pažnju na slijedeće tehničke pojedinosti:

Rad se dostavlja u elektronskoj formi kao Word dokument [Times New Roman (TNR), ili Arial, 12] sa dvostrukim proredom, ne veći od 20 stranica, numerisan.

Na prvoj stranici u gornjem lijevom uglu se navodi ime i prezime autora (naučno ili stručno zvanje), a naziv ustanove u kojoj je zaposlen, adresa ustanove ili privatna adresa se stavljaju u fusnotu.

Naslov rada se piše u formatu TNR  ili Arial, 14, bold, centrirano.

Sažetak rada dužine do 250 riječi, ključne riječi (tri do pet) i JEL klasifikacijsku oznaku. Sažetak sadrži opći prikaz teme, predmet i problem istraživanja, metodologiju rada, naznaku rezultata i zaključaka.

Tabele, grafikoni i jednačine sadrže naslov i brojnu oznaku redoslijedom kojim se navode. Legenda i izvor podataka te napomena autora se navode ispod tabela i grafikona u kurzivu (TNR 11, ili Arial 11).

Citiranje radova vrši u tekstu rada ili fusnotama ispod rada (biljeskama) umjesto postojećeg teksta.

STRUKTURA RADA

Dakle, rad je neophodno da bude struktuiran iz sljedećih dijelovova:

 • Naslov rada.
 • Sažetak rada.
 • Ključne riječi.
 • Uvodna razmatranja.
 • Pregled relevantne literature.
 • Metodologija istraživanja.
 • Rezultati istraživanja.
 • Zaključak i preporuke.

Podnaslovi rada se označavaju rednim brojevima i pišu boldiranim slovima.

1. Prvi podnaslov

2. Drugi podnaslov

2.1 Prvi odjeljak drugog podnaslova

Dodatna pojašnjenja navode se u fusnotama čija numeracija počinje svakom novom stranicom.

Sažetak na engleskom jeziku (summary) dolazi nakon zaključka a prije navođenja literature.

Literatura se postavlja na kraj rada, uređena prema Harvard sistemu referenciranja za razne jedinice, kao na primjer:

za knjige:

Zečić, Dž., Huskanović, A., i Alajbegović, H. (2009). Matematika za ekonomiste. Zenica: Meligraf.za radove u časopisima:

Mešić, I. (2006). Osnove strategije razvoja trgovine u Bosni i Hercegovini. Pregled, časopis za društvena pitanja. 86 (3), str. 113-63.

za časopise:

npr. Allen, F., Jackowicz, K., Kowalewski, O., Kozlowski, L. (2017). „Bank lending, crises and changing ownership structure in Central and Eastern European countries“, Journal of Corporate Finance, No.4, pp.494-515.

za elektronske izvore:

North, D.C. (2003). The Role of Institutions in Economic Development. Discussion Paper Series, [online]. No. 2003.2. United Nations Economic Commission for Europe, Geneva, Switzerland. Dostupno na: http://www.unece.org/oes/disc_papers/ [pristup 19. septembar 2008]

za službene dokumente u elektronskoj verziji:

Centralna banka Bosne i Hercegovine (2009). Godišnji izvještaj, [online]. Dostupno na: www.cbbh.ba [pristup 27.07.2009.]

Open Journal Systems

Open Journal Systems (OJS) je sistem za upravljanje izdavanjem časpisa razvijen od strane Public Knowledge Project koji omogućava transparentnost u svakoj fazi procesa objave pojedinog rada i izdavanja časopisa.

OJS-u se može pristupiti putem linka ovdje!

Postupak registracije autora i koraci za učitavanje rada:

 1. U izborniku odabrati polje “Register” te ispuniti tražene podatke (ukoliko autor do sada nije koristio sistem). U polju “Register as” odabrati “Reader” i “Author”.
 2. Nakon registracije prijaviti se u sistem odabirom polja “My Journals”. Nakon toga otvoriti će se prozor u kojemu se vidi uloga u sistemu. Osim uloge “Author” za podnošenje radova potrebno je izabrati polje “New Submission”.
 3. Slijediti potrebne korake:
  • U 1. koraku odabrati “UNASSIGNED” te prihvatiti svih 5 uslova koje članak formom mora zadovoljiti.
  • U 2. koraku učitati rad (bez biografije autora).
  • U 3. koraku ispuniti podatke o autorima i radu. (Potrebno je navesti ustanovu u kojoj je autor zaposlen. Ukoliko autor nije zaposlen, upisati prebivalište autora).
  • U 4. koraku, ukoliko se autor prvi puta javlja potrebno je učitati datoteku s kratkom biografijom.
 4. Nakon učitavanja rada, sistem će dostaviti obavijest e-mailom o uspješnoj prijavi te slijedi recenzijski i urednički postupak.

NAPOMENA:

Rad je potrebno dostaviti uredništvu najprije u elektroničkom obliku putem e-mail adrese: bh.ekonomski.forum@gmail.com, radi provjere tehničke ispravnosti i usklađenosti s uputama.

Nakon potvrde uredništva da je rad u skladu s uputama slijedi postupak registracije autora u sistem OJS.

SCIIndeks ASISTENT

ASISTENT je sistem za onlajn uređivanje i publikovanje časopisa. Podržava sve aktivnosti upravljanja uređivanjem, od kreiranja stranice časopisa, preko prijavljivanja rukopisa, praćenja recenzentskog procesa, vođenja administracije i čuvanja evidencije, do donošenja konačnih uredničkih odluka i publikovanja svezaka na sopstvenoj veb stranici.

Omogućava integraciju radova u “Sistem unakrsnog referisanja” (CrossRef/DOI) i prevenciju plagijarizma (CrossCheck). Obuhvata i neke ekskluzivne automatizovane funkcije namenjene kontroli kvaliteta: dodeljivanje ključnih reči na osnovu međunarodnih tezaurusa (KwASS), oblikovanje referenci u skladu s odabranim citatnim stilom (RefFormatter) i otkrivanje izostavljenih citata u tekstu rada i u popisu referenci (CiteMatcher).

Detalji o ASISTENT-u dati su pod Info u glavnom meniju. Za puni uvid u mogućnosti ASISTENT-a neophodni su registracija i prijava.

ASISTENT-u se može pristupiti putem linka ovdje!

Arhiva

Arhivu možete pogledati ovdje.

Etička načela

Etička načela za časopis BH Ekonomski forum / BH ECONOMIC FORUM baziraju se na smjernicama za najbolju praksu za urednike časopisa Udruge za etiku objavljivanja (COPE – Committee on Publication Ethics). Uredništvo izjavljuje da će postupati u skladu sa prihvaćenim međunarodnim načelima.

Usvojena etička načela su obavezna za Uredništvo, recenzente i  autore.

Uredništvo

Glavni urednik donosi konačnu odluku o tome hoće li rad  biti prihvaćen i eventualno objavljen. Kriterij za izbor je kvalitet i značaj radova bez obzira na rasu, spol, nacionalnu pripadnost, vjerska ili politička uvjerenja autora. Uredništvo ne smije otkriti bilo kakve informacije o podnesenim radovima niti ih smije koristiti u druge svrhe.

Autori radova

Svi autori navedeni u jednom radu moraju dati značajan intelektualni doprinos istraživanju, tj.  pisanju rada. Predaja rukopisa podrazumijeva da su svi koautori, ako postoje, kao i nadležna tijela u ustanovi u kojoj se provodi istraživanje, prešutno ili izrijekom, saglasni s njegovim objavljivanjem. Izdavač ne snosi odgovornost za bilo kakav zahtjev za naknadu. Podneseni radovi ne bi smjeli biti ranije objavljeni niti predani na razmatranje za objavljivanje u nekom drugom časopisu.

Recenzenti

Radovi podliježu tzv. dvostrukoj slijepoj recenziji (eng. double-blind review) kojom se ne otkrivaju identiteti autora i recenzenta. Recenzent je dužan odbiti recenziju ukoliko smatra da nije kvalifikovan recenzirati dostavljen rad ili nije u mogućnosti u roku od 2 nedjelje izraditi recenziju. Recenzent je dužan upoznati urednika s bilo kakvim potencijalnim sukobom interesa ili nepravilnostima vezanima za rad. Svaki rad koji se prima na recenziju treba tretirati kao povjerljiv dokument.

Indeksacija

en_USEN