E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Novosti (English)

IZAŠAO ŠESNAESTI BROJ ČASOPISA BH EKONOMSKI FORUM

Jedan od ciljeva ovog broja je akademskoj javnosti i široj čitalačkoj publici predstaviti i ponuditi kao i u prethodnim brojevima, probrane, visoko kvalitetne članke izrasle iz doktorskih disertacija i magistarskih radova, nastavljajući ono što je započeto već od prvog broja, njegovanje i izgradnja naučno-stručnog usmjerenja časopisa.

S tim u vezi jedan od ciljeva je akademskoj javnosti i široj čitalačkoj publici predstaviti i ponuditi kao i u prethodnim brojevima, probrane, visoko kvalitetne članke izrasle iz doktorskih disertacija i magistarskih radova, kako bi se nastavilo, ono što je započeto već od prvog broja, njegovanje i izgradnja naučno-stručnog usmjerenja časopisa.

BH ekonomski forum je, naravno, otvoren i za sve, već afirmisane, nastavnike i saradnike Ekonomskog fakulteta i cijelog Univerziteta u Zenici. Njihov doprinos kvalitetu i ozbiljnosti časopisa nesumnjivo će biti jedan od presudnih faktora kvaliteta sadržaja koji se nudi stranicama ovog časopisa. Uspješnost pothvata ovakve vrste mjeri se i brojem, ali i kvalitetom, autora koji objavljuju u časopisu, stoga bh ekonomski forum pruža ruku prijateljstva i saradnje piscima, naučnicima i istraživačima, iz Bosne i Hercegovine, regije pa i šireg okruženja.

 

Radovi aktuelnog broja se mogu pogledati ovdje!

Uz srdačne pozdrave,
Redakcija BH ekonomskog foruma.

Časopis fakulteta

O časopisu

BH EKONOMSKI FORUM opredjeljen je kao naučno-stručni časopis koji sadržava izvorne naučne radove, prethodna saopćenja, pregledne naučne radove, stručne članke, recenzije, prikaze i izvještaje. Autori radova su priznati naučnici iz oblasti ekonomije iz BiH i inostranstva, ali i oni koji to tek postaju.

Časopis tematski obuhvaća četiri naučne oblasti, ali se ne ograničava samo na njih: ekonomska teorija i politika, marketing, menadžment, finansije i računovodstvo i kvantitativna ekonomija, pa se prednost daje radovima iz tih naučnih oblasti. Radovi iz drugih naučnih oblasti iz područja ekonomija te oni multidisciplinarnog pristupa su također dobrodošli.

Časopis je periodična publikacija i izlazi dva puta godišnje.

Svi pristigli radovi uređivački odbor pregleda i ako prođu dalju proceduru šalje jednom domaćem i jednom recenzentu izvan institucije u cilju anonimnosti i podizanja kvalitete.

Časopisi se nalaze u knjižari Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Preporuke autorima prilikom objavljivanja studija u akademskom žurnalu

Deponovanje baza podataka iz provedenog istraživanja

Prateći generalne principe otvorene nauke i specifične principe iz Smjernica za promociju transparentnosti i otvorenosti u politikama i procedurama akademskih žurnala, strogo preporučujemo da primarne podatke koje ste prikupili u okviru studije koju prilažete za objavljivanje, dugoročno sačuvate kroz deponovanje u pouzdanom repozitorijumu baza podataka za vašu naučnu oblast. Za naučne discipline iz društvenih nauka preporučujemo da podatke povjerite Arhivu podataka iz društvenih nauka u Bosni i Hercegovini DASS-BiH (www.dass.credi.ba). DASS-BiH vrši prihvat, pripremu, diseminaciju i čuvanje digitalnih baza podataka iz društvenih nauka, uključujući baze iz kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja. Autori zadržavaju intelektualna prava vlasništva nad podacima i imaju pravo da pilikom deponovanja definišu uslove pod kojima se podaci mogu dijeliti sa naučnom zajednicom. Podaci se u DASS-BiH čuvaju po najvišim standardima zaštite, te se autorima baza podataka omogućava dodatna vidljivost kroz mogućnosti citiranja baza podataka prilikom njihove ponovne upotrebe. O proceduri deponovanja više možete saznati ovdje, a za sve informacije se možete obratiti i na dass@credi.ba ili na broj telefona +38733 205 859.

Uredništvo

Glavni i odgovorni urednik: Almir Alihodžić

Urednički kolegij:

 • Dijana Husaković, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Rifet Đogić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Ajla Dedić-Muratović, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Almir Alihodžić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Hasan Mahmutović, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Srđan Redžepagić, University of Sophia Antipolis, Nice, France.
 • Paola De Vincentiis, Universita Degli Studi Di Torino, Italy.
 • Boguslaw Poltorak, Faculty of Economics University of Wroclaw, Poland.
 • Ibrahim Halil EKSI, University of Gaziantep, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Gaziantep, Turkey.
 • Slavica Singer, Faculty of Economics in Osijek  – J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Ivo Mijoč, Faculty of Economics in Osijek  – J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Dražen Ćućić, Faculty of Economics in Osijek  – J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Dejan Šoškić, Ekonomski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu,Serbia.
 • Dejan Erić, Beogradska bankarska akademija  – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd, Srbija. .
 • Ana Lalević – Filipović, Ekonomski fakultet u Podgorici, Univerzitet Crne Gore.

Sekretar časopisa:
Ilma Dedić – Grabus

Impressum

IZDAVAČ:
Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici

ZA IZDAVAČA:
Alaudin Brkić, dekan

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:
Almir Alihodžić

UREDNIČKI KOLEGIJ:

 • Dijana Husaković, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Rifet Đogić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Ajla Dedić-Muratović, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Almir Alihodžić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Hasan Mahmutović, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Srđan Redžepagić, University of Sophia Antipolis, Nice, France.
 • Paola De Vincentiis, Universita Degli Studi Di Torino, Italy.
 • Boguslaw Poltorak, Faculty of Economics University of Wroclaw, Poland.
 • Ibrahim Halil EKSI, University of Gaziantep, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Gaziantep, Turkey.
 • Slavica Singer, Faculty of Economics in Osijek  – J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Ivo Mijoč, Faculty of Economics in Osijek  – J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Dražen Ćućić, Faculty of Economics in Osijek  – J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Dejan Šoškić, Ekonomski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu,Serbia.
 • Dejan Erić, Beogradska bankarska akademija  – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd, Srbija. .
 • Ana Lalević – Filipović, Ekonomski fakultet u Podgorici, Univerzitet Crne Gore.

SEKRETAR ČASOPISA:
Ilma Dedić – Grabus

LEKTOR:
Jasmina Omerašević

DTP:
Nermin Ahmić

DESIGN KORICA:
Nermin Ahmić

ŠTAMPA:
Perfecta, Sarajevo

TIRAŽ:
100 komada

Časopis je dostupan u elektronskoj formi na:
▪ EBSCOhost, Ipswich, USA.
▪ CEOL – Central and Eastern European Online.
▪ ROAD.
▪ BASE.
▪ PROQUEST.
▪ CITEFACTOR
▪ ERIH PLUS
▪ SCINDEKS
▪ ECONBIZ

Apstrakti radova dostupni su na web stranici:
www.ef.unze.ba

Poziv autorima

Poštovane kolege,

pozivamo Vas da dostavite svoje istraživačke radove (na engleskom jeziku) za razmatranje objavljivanja u petnaestom broju časopisa: BH Ekonomski forum, jesen/zima 2021. godine.

Ekonomski fakultet UNZE pokriva cjelokupni trošak objavljivanja. Autori time ne plaćaju kotizaciju za dostavljanje i objavu radova.

Sažetak šaljete na sljedeće email adrese:
bh.ekonomski.forum@gmail.com

Važni datumi
Dostavljanje sažetaka – 31.01.2022. (notifikacija autorima u roku od dvije nedjelje)

Časopis je indeksiran u sljedećim bazama podataka: EBSCO, ProQuest, Central and Eastern European Online Library, ROAD, BASE,  CiteFactor, J-Gate Indexed, ERIH PLUS i EconBiz.. Podnešeni radovi će proći postupak dvostruke recenzije. Radovi koji budu pozitivno ocijenjeni biće objavljeni u narednom broju časopisa. Za više informacija o časopisu posjetite: http://www.ef.unze.ba/OJS/index.php/BHF.

Ukoliko imate nedoumica, molimo da kontaktirate tim časopisa putem e-maila: bh.ekonomski.forum@gmail.com.

Molimo da se osjećate slobodnim proslijediti poruku ostalim kolegama i kontaktima za koje smatrate da bi mogli biti zainteresirani.

 Uputstvo za pisanje radova – pogledaj

Srdačan pozdrav,
Uredništvo
bh.ekonomski.forum@gmail.com
bh_ekonomski_forum@ef.unze.ba

Autori ne plaćaju kotizaciju za dostavljanje i objavu radova.

Obrazac za recenziju se može preuzeti ovdje!

Uputstvo za autore

UPUTSTVO ZA PISANJE RADOVA AUTORIMA

Časopis “BH EKONOMSKI FORUM „ Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici objavljuje naučne i stručne radove iz oblasti ekonomske teorije i politike, marketinga, menadžmenta, finansija i računovodstva i kvantitativne ekonomije. Svi radovi koji se publikuju u časopis BH ekonomski forum pišu se na engleskom jeziku. Radovi se mogu slati poštom na adresu: Univerzitet u Zenici, Ekonomski fakultet, Fakultetska bb, 72000 Zenica, sa naznakom za ‘’BH EKONOMSKI FORUM’’ (n/r mr.sci. Ilma Dedić-Grabus ili n/r prof.dr.sci. Almir Alihodžić); ili elektronskim putem na adresu: bh_ekonomski_forum@ef.unze.ba, ili bh.ekonomski.forum@gmail.com). Pristigli radovi se ne vraćaju.

VRSTE RADOVA

Radovi se mogu svrstati kao:

izvorni naučni rad (engl. original scientific paper) – sadrži neobjavljene i nove rezultate originalnih istraživanja u potpunom obliku. Rad se karakterizira kao izvoran onda kada daje značajan doprinos određenoj naučnoj problematici ili njenom razumijevanju i kada opisuje nove rezultate istraživanja iz neke oblasti; napisan je tako da bilo koji stručnjak iz datog područja na osnovu navedenih informacija može ponoviti eksperiment i postići opisane rezultate s jednakom tačnošću ili unutar granica pogreške koje navodi autor ili može ponoviti autorova zapažanja, proračune ili teoretske izvode;

prethodno saopćenje (engl. preliminary note) – sadrži nove, još neobjavljene rezultate originalnih istraživanja, ali u preliminarnom obliku, ovaj oblik članka podrazumijeva objavljivanje novih naučnih rezultata, ali bez dovoljno pojedinosti koje bi omogućile čitatelju provjeru iznesenih podataka kao što je slučaj u izvornom naučnom radu;

pregledni naučni rad (engl. review article) – sadrži originalan, sažet i kritički prikaz jednog područja teorije ili praktičnih istraživanja, u kojem autor i sam aktivno kritički sudjeluje, a u kojem mora biti naglašena uloga autorovog originalnog doprinosa tom području u odnosu na već objavljene radove, kao i pregled tih radova. Pregledni rad sadrži cjelovit prikaz stanja određenog područja teorije ili njene primjene, autor iznosi vlastiti kritički osvrt i ocjenu, te obavezno navodi podatke o svim objavljenim radovima koje je koristio kao polazište za svoj rad;

stručni članak (engl. professional paper) – stručni članak koji sadrži korisne priloge iz određene struke i za određenu struku, ali ne predstavlja originalna istraživanja;

recenzije (critique), prikazi (review) i izvještaji (report) – ostali nekategorizirani radovi objavljuju se u posebnom, za to predviđenom, dijelu časopisa.

POSTUPAK RECENZIRANJA

Svi radovi podliježu dvostrukoj anonimnoj recenziji. Samo radovi sa afirmativnim recenzijama će biti objavljeni u časopisu. U redovnim okolnostima postupak recenziranja traje najviše četiri nedjelje, a samo izuzetno do tri mjeseca. Period od prijema rada do njegovog objavljivanja traje u prosjeku 90 dana. U slučaju odstupanja od ovog uputstva uredništvo zadržava pravo uređivanja i prilagođavanja teksta standardima b/h/s jezika.

FORMATIRANJE RADA

Prilikom slanja radova potrebno je posebno obratiti pažnju na slijedeće tehničke pojedinosti:

Rad se dostavlja u elektronskoj formi kao Word dokument [Times New Roman (TNR), ili Arial, 12] sa dvostrukim proredom, ne veći od 20 stranica, numerisan.

Na prvoj stranici u gornjem lijevom uglu se navodi ime i prezime autora (naučno ili stručno zvanje), a naziv ustanove u kojoj je zaposlen, adresa ustanove ili privatna adresa se stavljaju u fusnotu.

Naslov rada se piše u formatu TNR  ili Arial, 14, bold, centrirano.

Sažetak rada dužine do 250 riječi, ključne riječi (tri do pet) i JEL klasifikacijsku oznaku. Sažetak sadrži opći prikaz teme, predmet i problem istraživanja, metodologiju rada, naznaku rezultata i zaključaka.

Tabele, grafikoni i jednačine sadrže naslov i brojnu oznaku redoslijedom kojim se navode. Legenda i izvor podataka te napomena autora se navode ispod tabela i grafikona u kurzivu (TNR 11, ili Arial 11).

Citiranje radova vrši u tekstu rada ili fusnotama ispod rada (biljeskama) umjesto postojećeg teksta.

STRUKTURA RADA

Dakle, rad je neophodno da bude struktuiran iz sljedećih dijelovova:

 • Naslov rada.
 • Sažetak rada.
 • Ključne riječi.
 • Uvodna razmatranja.
 • Pregled relevantne literature.
 • Metodologija istraživanja.
 • Rezultati istraživanja.
 • Zaključak i preporuke.

Podnaslovi rada se označavaju rednim brojevima i pišu boldiranim slovima.

1. Prvi podnaslov

2. Drugi podnaslov

2.1 Prvi odjeljak drugog podnaslova

Dodatna pojašnjenja navode se u fusnotama čija numeracija počinje svakom novom stranicom.

Sažetak na engleskom jeziku (summary) dolazi nakon zaključka a prije navođenja literature.

Literatura se postavlja na kraj rada, uređena prema Harvard sistemu referenciranja za razne jedinice, kao na primjer:

za knjige:

Zečić, Dž., Huskanović, A., i Alajbegović, H. (2009). Matematika za ekonomiste. Zenica: Meligraf.za radove u časopisima:

Mešić, I. (2006). Osnove strategije razvoja trgovine u Bosni i Hercegovini. Pregled, časopis za društvena pitanja. 86 (3), str. 113-63.

za časopise:

npr. Allen, F., Jackowicz, K., Kowalewski, O., Kozlowski, L. (2017). „Bank lending, crises and changing ownership structure in Central and Eastern European countries“, Journal of Corporate Finance, No.4, pp.494-515.

za elektronske izvore:

North, D.C. (2003). The Role of Institutions in Economic Development. Discussion Paper Series, [online]. No. 2003.2. United Nations Economic Commission for Europe, Geneva, Switzerland. Dostupno na: http://www.unece.org/oes/disc_papers/ [pristup 19. septembar 2008]

za službene dokumente u elektronskoj verziji:

Centralna banka Bosne i Hercegovine (2009). Godišnji izvještaj, [online]. Dostupno na: www.cbbh.ba [pristup 27.07.2009.]

Open Journal Systems

Open Journal Systems (OJS) je sistem za upravljanje izdavanjem časpisa razvijen od strane Public Knowledge Project koji omogućava transparentnost u svakoj fazi procesa objave pojedinog rada i izdavanja časopisa.

OJS-u se može pristupiti putem linka ovdje!

Postupak registracije autora i koraci za učitavanje rada:

 1. U izborniku odabrati polje “Register” te ispuniti tražene podatke (ukoliko autor do sada nije koristio sistem). U polju “Register as” odabrati “Reader” i “Author”.
 2. Nakon registracije prijaviti se u sistem odabirom polja “My Journals”. Nakon toga otvoriti će se prozor u kojemu se vidi uloga u sistemu. Osim uloge “Author” za podnošenje radova potrebno je izabrati polje “New Submission”.
 3. Slijediti potrebne korake:
  • U 1. koraku odabrati “UNASSIGNED” te prihvatiti svih 5 uslova koje članak formom mora zadovoljiti.
  • U 2. koraku učitati rad (bez biografije autora).
  • U 3. koraku ispuniti podatke o autorima i radu. (Potrebno je navesti ustanovu u kojoj je autor zaposlen. Ukoliko autor nije zaposlen, upisati prebivalište autora).
  • U 4. koraku, ukoliko se autor prvi puta javlja potrebno je učitati datoteku s kratkom biografijom.
 4. Nakon učitavanja rada, sistem će dostaviti obavijest e-mailom o uspješnoj prijavi te slijedi recenzijski i urednički postupak.

NAPOMENA:

Rad je potrebno dostaviti uredništvu najprije u elektroničkom obliku putem e-mail adrese: bh.ekonomski.forum@gmail.com, radi provjere tehničke ispravnosti i usklađenosti s uputama.

Nakon potvrde uredništva da je rad u skladu s uputama slijedi postupak registracije autora u sistem OJS.

SCIIndeks ASISTENT

ASISTENT je sistem za onlajn uređivanje i publikovanje časopisa. Podržava sve aktivnosti upravljanja uređivanjem, od kreiranja stranice časopisa, preko prijavljivanja rukopisa, praćenja recenzentskog procesa, vođenja administracije i čuvanja evidencije, do donošenja konačnih uredničkih odluka i publikovanja svezaka na sopstvenoj veb stranici.

Omogućava integraciju radova u “Sistem unakrsnog referisanja” (CrossRef/DOI) i prevenciju plagijarizma (CrossCheck). Obuhvata i neke ekskluzivne automatizovane funkcije namenjene kontroli kvaliteta: dodeljivanje ključnih reči na osnovu međunarodnih tezaurusa (KwASS), oblikovanje referenci u skladu s odabranim citatnim stilom (RefFormatter) i otkrivanje izostavljenih citata u tekstu rada i u popisu referenci (CiteMatcher).

Detalji o ASISTENT-u dati su pod Info u glavnom meniju. Za puni uvid u mogućnosti ASISTENT-a neophodni su registracija i prijava.

ASISTENT-u se može pristupiti putem linka ovdje!

Arhiva

Arhivu možete pogledati ovdje.

Etička načela

Etička načela za časopis BH Ekonomski forum / BH ECONOMIC FORUM baziraju se na smjernicama za najbolju praksu za urednike časopisa Udruge za etiku objavljivanja (COPE – Committee on Publication Ethics). Uredništvo izjavljuje da će postupati u skladu sa prihvaćenim međunarodnim načelima.

Usvojena etička načela su obavezna za Uredništvo, recenzente i  autore.

Uredništvo

Glavni urednik donosi konačnu odluku o tome hoće li rad  biti prihvaćen i eventualno objavljen. Kriterij za izbor je kvalitet i značaj radova bez obzira na rasu, spol, nacionalnu pripadnost, vjerska ili politička uvjerenja autora. Uredništvo ne smije otkriti bilo kakve informacije o podnesenim radovima niti ih smije koristiti u druge svrhe.

Autori radova

Svi autori navedeni u jednom radu moraju dati značajan intelektualni doprinos istraživanju, tj.  pisanju rada. Predaja rukopisa podrazumijeva da su svi koautori, ako postoje, kao i nadležna tijela u ustanovi u kojoj se provodi istraživanje, prešutno ili izrijekom, saglasni s njegovim objavljivanjem. Izdavač ne snosi odgovornost za bilo kakav zahtjev za naknadu. Podneseni radovi ne bi smjeli biti ranije objavljeni niti predani na razmatranje za objavljivanje u nekom drugom časopisu.

Recenzenti

Radovi podliježu tzv. dvostrukoj slijepoj recenziji (eng. double-blind review) kojom se ne otkrivaju identiteti autora i recenzenta. Recenzent je dužan odbiti recenziju ukoliko smatra da nije kvalifikovan recenzirati dostavljen rad ili nije u mogućnosti u roku od 2 nedjelje izraditi recenziju. Recenzent je dužan upoznati urednika s bilo kakvim potencijalnim sukobom interesa ili nepravilnostima vezanima za rad. Svaki rad koji se prima na recenziju treba tretirati kao povjerljiv dokument.

Indeksacija