Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

ČIZMIĆ ALTIJANA - ODBRANA DIPLOMSKOG

UNIVERZITET U ZENICI
EKONOMSKI FAKULTET

Broj: 06-100-305-1041/23
Zenica, 26.10.2023.

O B A V I J E S T

o terminu odbrane diplomskog rada iz predmeta

 

Međunarodni marketing

 Kandidat: Čizmić Altijana

TEMA:

ULOGA EMOCIONALNOG BRENDINGA U IZGRADNJI LOJALNOSTI BRENDA

 

Komisija:

  1. Doc. dr. sc. Ajla Muratović-Dedić, predsjednik komisije
  2. Prof. dr. sc. Alma Muratović, član i mentor
  3. Prof. dr. sc. Dženan Kulović , član
  4. V. ass. Ilma Dedić-Grabus, sekretar komisije

 

Datum odbrane: 01.11.2023. godine sa početkom u 15:30 sati

Mjesto odbrane:  Sala NNV-a Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici

Dekan: Doc. dr. sc. Ajla Muratović-Dedić

Arhiva

en_USEN