E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Bankarstvo i finansijska tržišta u razvoju

Studij:          Drugi ciklus

Semestar:  Prvi semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Almir ALihodžić

Odsijek:      Poslovne i javne finansije

ECTS:          7,5

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Uloga finansijskog sektora u ekonomiji
 2. Struktura finansijskih institucija
 3. Regulacija finansijskog sektora
 4. Bankarski poslovi
 5. Finansijski izvještaji banaka
 6. Upravljanje rizicima u bankama
 7. Monetarni sistem u BiH Međunarodno tržište novca i kapitala
 8. Savremena portfolio teorija
 9. Prinosi i rzici na finansijskim tržištima
 10. Problemi na finansijskim tržištima u nastajanju
 11. Forme efikasnosti finansijskih tržišta
 12. Finansijska regulacija
 13. Finansijska tržišta u BiH

Cilj predmeta

Nakon završenog kursa student bi trebalo da razumije značaj finansijskih tržišta i institucija i da prepoznaje način funkcionisanja finansijskih institucija i finansijskih instrumenata. Student bi trebalo da upozna proces vrednovanja finansijskih instrumenata i da i je u stanju da kompetentno analizira i tumači osnovne procese na savremenim finansijskim tržištima.Takodjer, student će unaprijediti znanja stečena tokom studija na dodiplomskom studiju u cilju primjene stečenih znanja i vještina prilikom rješavanja konkretnih problema u poslovnoj praksi, donošenjem odluka iz oblasti finansijskog upravljanja u okviru finansijskih insitiucija koje su najzastupljenije u BiH finansijskom sistemu. Na osnovu stečenih naprednih znanja u djelatnostiberzi, investicionih finansijskih insitiucija, tržištu novca i tržištu kapitala,komercijalnim bankama i u drugim vrstama finansijskih insitiucija, student će moći obavljati poslove koji su najzastupljeniji i koji su osnova za obavljanje djelatnosti finansijskih usluga.

 

Nastavne metode

 1. Predavanja,
 2. case study slučajevi,
 3. izlaganja pristupnih radova,
 4. rješavanje praktičnih problema/zadataka,
 5. individualni rad.
 

Metode provjere znanja

 • Pristupni rad (20%)
 • Parcijalni testovi (Test I + Test II) (80%)
 • Za studente koji ne koriste pravo ostvarivanja bodova tokom semestra vrijedi: Integralni test (100%)
 • Usmeni ispit se primjenjuje za studente koji žele ostvariti višu ocjenu.

Kompetencije

 1. Razumijevanje poslovanja banaka, (kreditni i depozitni poslovi).
 2. Čitanje i razumjevanje finansijskih izvještaja banaka i finansijskih investicija.
 3. Razumijevanje poslovanja nebankarskih finansijskih institucija i usluga koje pružaju.
 4. Upoznavanje sa djelovanjem i načinom organizovanja finansijskih tržišta, davaoca usluga i njihovih korisnika.
 5. Osnovna znanja o procesima emisije vrijednosnih papira (emisija, sekundarni promet)
 6. Mogućnosti analize i praćenja događanja i dinamike rasta na finansijskim tržištima.
 7. Osnovne teorije tržišta i koncepti investicionih kalkulacija .
 

Literatura

Obavezna

 1. Plakalović, N., Alihodžić, A. (2015). Novac, banke i finansijska tržišta, Univerzitet u Banja Luci – Ekonomski fakultet, Banja Luka (udžbenik je u završnoj fazi).
 2. Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J. (2009). Osnovi investicija, DATASTATUS, osmo izdanje, Beograd.

Dodatna

 1. Mishkin, F.S., Matthews, K., Giuliodori, M. (2013). The Economics of Money, Banking & Financial Markets, Pearson Education, UK.