E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Društvena odgovornost preduzeća

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Četvrta godina

Semestar:  Osmi semestar

Profesor:    Doc. dr. sc. Dijana Husaković

Odsijek:      Menadžment preduzeća

ECTS:          4

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Društvena odgovornost preduzeća u globalnom  kontekstu
 2. Problem naravi i odgovornosti preduzeća
 3. Definiranje DOP-a:  koncepti i teorije
 4. Upravljanje interesnim grupama: pojam i značaj
 5. DOP kao poslovna strategija: business caseSadržaj društvenoodgovornog poslovanja
 6. DOP i korporativno upravljanje
 7. DOP, reputacija i upravljanje brendom
 8. Komuniciranje i izvještavanje preduzeća o DOP-u
 9. Regulativa društvene odgovornosti preduzeća
 10. Dostignuti rezultati u primjeni DOP-a

Cilj predmeta

Izgraditi kompetencije studenata za uspješno savladavanje izazova koje u globalnoj ekonomiji društvo postavlja pred preduzeće. Upoznati studente sa osnovama društvenoodgovornog poslovanja, kako bi bili u stanju razumjeti DOP, uspješno ga primijeniti u preduzeću, te upravljati DOP-om u cilju ostvarenja konkurentske prednosti preduzeća na tržištu.

 

Nastavne metode

 • Predavanja,
 • vježbe,
 • studije slučaja,
 • konsultacije

Metode provjere znanja

 • Pismeni ispit (dva testa)                      
 • Seminarski rad                                     
 • Usmeni ispit                                                                       

Pismeni dio ispita i urađen seminarski rad su preduvjeti za usmeni dio ispita.

Kompetencije

Razumjeti, primijeniti i upravljati preduzećem na društveno odgovoran način.

Literatura

Obavezna

 1. Kotler, F. i Li, N., 2007. Korporativna društvena odgovornost: učiniti najviše za svoju kompaniju i za izabrani društveni cilj. 1. izd. Beograd: HESPERIAedu/Ekonomski fakultet.
 2. Krkač, K. (ur.), 2007.  Uvod u poslovnu etiku i korporacijsku društvenu odgovornost. 1. izd. Zagreb: MATE/ZŠEM.
 3. Husaković. D., 2016. Društveno odgovorno poslovanje kao strategija konkurentnosti preduzeća u Bosni i Hercegovini, Zenica: Ekonomski fakultet.

Dodatna

 1. Međunarodni standardi, pravila i principi za DOP, odabrani članci.
 2. Delić, A., Husaković, D., i Čavalić, A., 2018. Društvena odgovornost preduzeća i ljudski potencijali, Tuzla: IN SCAN.