E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Ekonomski razvoj

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Druga godina

Semestar:  Četvrti semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Hasan Mahmutović

Odsijek:      Menadžment

                     Finansije i Računovodstvo

ECTS:          

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Evolucija poimanja razvoja
 2. Geografija ekonomskog razvoja
 3. Teorija ekonomskog razvoja
 4. Siromaštvo, nejednakost i razvoj
 5. Stanovništvo i ekonomski razvoj
 6. Urbanizacija i ekonomski razvoj
 7. Humani kapital
 8. Razvojne politike
 9. Teorija i trgovinska politika vs. razvoj
 10. Finansiranje razvoja
 11. Finansijska i fiskalna razvojna politika
 12. Ekonomski razvoj: primjeri

Cilj predmeta

Podići sigurnost u poznavanju ekonomskog razvoja. Podići sigurnost u pisanoj i verbalnoj prezentaciji prezentiranih tema u kontekstu ekonomskog razvoja.

 

Nastavne metode

Predavanja se izvode uz upotrebu nastavnih sredstava, shema i grafičkih prikaza, kao i tehnika aktivnog učenja i uz aktivno učešće studenata. Uz to studenti izrađuju seminarske radove koji se prezentiraju i vodi rasprava o predmetnom problemu sa svim studentima.

 
 

Metode provjere znanja

 • Predavanja 10%
 • Vježbe 5%
 • Pismeni ispit (dva testa) – 2 x 20%
 • Seminraski radi 10%
 • Ostale aktivnosti – 5% 
 • Usmeni ispit – 30%

Studenti koji u toku školske godine polože prvi test obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit. Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada seminarskog rada (opciono).

Kompetencije

Analitičnost rezultata ekonomskog razvoja

 
 

Literatura

Obavezna

 1. Todaro i Smith, 2006. Ekonomski razvoj. Sarajevo: Šahinpašić.

Dodatna

 1. Osmanković, J., 2007. Ekonomski razvoj – novi pristupi. Sarajevo: Ekonomski fakultet.