E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Eksterna revizija

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Treća godina

Semestar:  Šesti semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Nino Serdarević

Odsijek:      Finansije i Računovodstvo

ECTS:          6

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Definicija revizije
 2. Vrste revizora, revizorskih angažmana
 3. Pregled MRevS
 4. Koncepti i pregled
 5. Značajnost i revizijski rizik
 6. Dokazni materijal, vrste dokaza, dokumentacija
 7. Revizijski testovi
 8. Interna kontrola
 9. Testovi kontrole
 10. Testovi salda
 11. Prodaja
 12. Kupci i povezani računi
 13. Nabava  i povezani računi
 14. Zalihe i povezani računi
 15. Revizija imovine
 16. Revizija dugoročnog kapitala (obaveza)
 17. Dovršenje revizije

Cilj predmeta

 1. Osposobiti studente da razumiju revizijsku praksu, standarde, poziciju revizora.
 2. Omogućiti praktična znanja studenata u provođenju osnovnih procesa revizije finansijskih izvještaja.
 3. Predstaviti Međunarodne standarde revizije.
 

Nastavne metode

 1. Pregled teorijskih osnova
 2. Predstavka praktičnih primjera revizorskih izvještaja, nalaza i ocjena
 3. Pregled međunarodnih standarda
 4. Izrada studija slučajeva
 

Metode provjere znanja

 • Pismeno testiranje 2 x 50% učešća u konačnoj ocjeni:
  TEST I – 2 pitanja i 1 studija slučaja sa predavanja
  TEST II – 1 pitanje i 3 studije slučaja sa predavanja
 • Učešće u rješavanju case-studyja po 2% na predavanjima i vježbama, maksimalno 10% na predavanjima i 6% na vježbama.
 • Prikupljeni % na aktivnost mogu se koristiti za učešće u konačnoj ocjeni u slučaju da su studenti zadovoljili na testiranju (min. 60%).

Kompetencije

 1. Razumijevanje finansijskih implikacija poslovnih događaja
 2. Procesno orijentirani pristup revidiranju finansijskih izvještaja

Literatura

 1. Messier, W.F. Revizija. Mc Graw Hill; stranice: 8 – 20, (12), 42 – 57, (15), 75 – 221, 277 – 596, 635 – 710
 2. Međunarodni standardi revizije (IFAC, 2010). Prijevod Hrvatska udruga revizora