E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Finansiska tržišta i institucije

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Četvrta godina

Semestar:  Sedmi semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Nedžad Polić

Odsijek:      Računovodstveni i reviziski menadžment

ECTS:          6

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Finansijska tržišta i institucije – pregled Kamatna stopa – struktura i faktori determinacije
 2. Centralno bankarstvo
 3. Monetarna politika
 4. Tržišta novca
 5. Tržišta kapitala
 6. Teorija finansijske strukture
 7. Uloga komercijalnih banaka
 8. Ostale finansijske institucije
 9. Institucije za ulaganje u rizične pothvate Investicijske banke
 10. Rizik u finansijskim institucijama
 11. Tržišta derivativa Hedžing

Cilj predmeta

Sveobuhvatno razumijevanje uloge finansijskih tržišta i institucija kako na makro-ekonomske ciljeve tako i na procese investiranje na institucionalnoj i razini preduzeća.

 

Nastavne metode

 • Predavanja
 • Prezentacije
 • Studije slučaja
 • Vježbe
 

Metode provjere znanja

 • Pismena provjera praktičnih znanja
 • Usmena provjera teoretskih osnova       

Kompetencije

 • Struktura i kretanja kamatne stope
 • Suštinsko razumijevanje finansijskih tržišta
 • Uloga finansijskih institucija
 • Osnove i specifičnosti procesa investiranja
 

Literatura

Obavezna

 1. Mishkin, S.F. I Eakins, G.S., 2005. Finansijska tržišta + institucije. 4. Izdanje. Zagreb: Mate d.o.o 

Dodatna

 1. Madura, J., 2003. Financial Markets and Institutions, Thomson South-Western, 6e. USA: Mason.