E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Finansijski kontroling

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Treća godina

Semestar:  Šesti semestar

Profesor:    Doc. dr. sc. Jasmina Džafić

Odsijek:      Finansije i Računovodstvo

ECTS:          6

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Osnove kontrolinga
 2. Okruženje kontrolinga
 3. Planska funkcija kontrolinga
 4. Kontrolna funkcija kontrolinga
 5. Informativna funkcija kontrolinga
 6. Koordinacijska funkcija kontrolinga
 7. Strategijsko planiranje troškovima
 8. Investicijski kontroling
 9. Preuzimanje preduzeća
 10. Rano upozorenje
 11. Proračun troškova (budžetiranje)
 12. Kontrola proračuna
 13. Sistem internog izvještavanja

Cilj predmeta

 • Osposobiti studente da razumiju osnove kontrolinga.
 • Omogućiti praktična znanja studenata o provedbi funkcije internog kontrolora u privrednom subjektu.
 • Predstaviti aktivnosti i ciljeve kontrolinga.
 

Nastavne metode

 • Predavanja teorijskih osnova
 • Postavka i rasprava o specifičnim problemima
 • Rješavanje studija slučajeva
 

Metode provjere znanja

 • Test I – 50%
 • Test II – 50%
 • Studentima, koji su pozitivno apsolvirali testove (min. 60%), pripisuje se aktivnost na nastavi, kao učešće u konačnoj ocjeni.
 • Aktivnost na predavanjima – 10%
  Podrazumijeva učešće u rješavanju studija.
 • Aktivnost na vježbama – 5%
  Učešće u rješavanju praktičnih primjera.

Kompetencije

 1. Upravljati kompleksnim obračunima
 2. Analizirati poslovne procese i odstupanja
 

Literatura

Ziegenbein, prof.dr.sc. K., 2008. Kontroling. 9. prerađena i aktualizirana naklada.