E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Finansijski menadžment

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Treća godina

Semestar:  Peti semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Nedžad Polić

Odsijek:      Menadžment 

                     Finansije i Računovodstvo

ECTS:          7

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Uloga osnovnih finansijskih izvještaja
 2. Analiza finansijskih izvještaja
 3. Finansijsko planiranje i projekcija
 4. Vremenska vrijednost novca
 5. Rizik i prinos
 6. Vrijednosni papiri i finansijski menadžment
 7. Investicije
 8. Opći prikaz upravljanja obrtnim kapitalom
 9. Upravljanje novcem i potraživanjima
 10. Upravljanje zalihama
 11. Trošak kapitala
 12. Osnove vrednovanja investicionih projekata
 13. Poslovna, finansijska i ukupna poluga
 14. Upravljanje finansijskim rizicima
 15. Osnove restrukturiranja

Cilj predmeta

Razumijevanje značaja adekvatnog strukturiranja imovine, finansijske strukture te upravljanja potencijalima u funkciji realizacije poslovnih ciljeva preduzeća.

 

Nastavne metode

 • Lectures
 • Prezentacije
 • Studije slučaja
 • Vježbe
 

Metode provjere znanja

 • Pismena provjera praktičnih znanja
 • Usmena provjera teoretskih osnova

Kompetencije

Upotreba sredstava, upravljanje stalnim i tekućim sredstvima, instrumenti i upravljanje finansijskom strukturom

Literatura

Obavezna

 1. Polić, N. i Serdarević, N., 2012. Praktični aspekti finansijskog menadžmenta. Zenica: Ekonomski fakultet – Univerzitet u Zenici.

Dodatna

 1. Ehrhardt; Brigham, F.E., Ehrhardt, C.M., 2017. Financial Management : Theory and Practice, Cengage Learning. Boston, USA.