E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Finansijsko izvještavanje

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Četvrta godina

Semestar:  Osmi semestar

Profesor:    Prof dr. sc. Nino Serdarević

Odsijek:      Računovodstveni i reviziski menadžment

ECTS:          5

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Struktura Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI)
 2. Sastavljanje i prezentacija finansijskih izvještaja
 3. Računovodstvene pretpostavke, načela i politike
 4. Načela i postupci priznavanja, mjerenja i objavljivanja
 5. Analiza primjene MSFI na odabranim slučajevima
 6. Analiza finansijskih izvještaja

Cilj predmeta

 1. Osposobiti studente da razumiju ciljeve finansijskog izvještavanja.
 2. Omogućiti praktična znanja studenata o sačinjavanju i prezentaciji finansijskih izvještaja.
 3. Predstaviti aktivnosti u vezi sa analizom finansijskih izvještaja.
 

Nastavne metode

 1. Predavanja teorijskih osnova
 2. Postavka i rasprava o specifičnim problemima
 3. Rješavanje studija slučajeva
 

Metode provjere znanja

 • Test I – 50% učešća u ocjeni
 • Test II – 50% učešća u ocjeni
 • Studentima, koji su pozitivno apsolvirali testove (min. 60%), pripisuje se aktivnost na nastavi, kao učešće u konačnoj ocjeni.
 • Aktivnost na predavanjima – 10%
  Podrazumijeva učešće u rješavanju studija.
 • Aktivnost na vježbama – 5%
  Učešće u rješavanju praktičnih primjera.

Kompetencije

Razumjeti okvir finansijskog izvještavanja

 

Literatura

 1. Žager, K., Mamić Sačer, I., Sever, S. i Žager, L. (redaktor Žager, L.), 2008. Analiza 
  financijskih izvještaja. Zagreb: Masmedia
 2. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (IFAC, 2010)
 3. 4. i 7. Direktiva Evropske unije