E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Finansijsko planiranje, analiza i kontrola

Studij:          Drugi ciklus

Semestar:  Prvi semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Nedžad Polić

Odsijek:      Poslovne i javne finansije

ECTS:          7,5

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Savremeni koncepti finansijskog planiranja
 2. Planiranje alokacije resursa
 3. Tehnike planiranja prodaje
 4. Planiranje novčanih tokova
 5. Tehnike budžetiranja
 6. Struktura finansijske analize
 7. Primijenjena finansijska analiza
 8. Primijenjeni finansijski kontroling

Cilj predmeta

 1. Ovladati naprednim znanjima iz oblasti planiranja, analize i kontrole što podrazumijeva savremene tehnike i alate.
 2. Osposobiti studente za samostalan i kvaliteta pristup procesima kontrolinga u preduzećima.
 3. Osigurati mogućnost naučno-istraživačkog pristupa u domenu planiranja , analize i kontrole.
 

Nastavne metode

 1. Ex katedra 50%;
 2. Prezentacije timskih radova 20%;
 3. Studije slučajeva 30%.
 

Metode provjere znanja

 • pristupni rad – uvjet za izlazak na integralni ispit – 20%
  integralni ispit (pismeni/usmeni) – 80%

Kompetencije

Tokom studija i izučavanja predmeta Finansijsko planiranje, analiza i kontrola, studenti II ciklusa studija bi savladali savremene tehnike i tehnologije procesa planiranja, analize i kontrola poslovanja preduzeća.  Na ovaj način student bi se trebali upoznati sa neophodnim savremenim vještinama kao i značajem navedenih poslovnih funkcija u okviru procesa donošenja poslovnih odluka te upravljanja poslovnim procesima. Studenti bi trebali biti u mogućnosti ovladati specifičnim znanajima koja se odnose na koordinaciju i integraciju ova tri procesa te ovladati vještinama njihove koordinacije i podrške menadžmentu na najvišem nivou u preduzeću. Osim znanja i vještina potrebnih za operativno funkcioniranje u zadatom poslovnom orkuženju, studenti će biti osposobljeni i za prepoznavanje problema naučno-istraživačkog karaktera u oblastima koje obuhvata predmetna disciplina te ovladati osnovnim vještinama samostalnog naučno-istraživačkog rada. Studenti koji ovladaju ponuđenim znanjima bi trebali biti osposobljeni za efikasno i efektivno djelovanje u poslovnom ambijentu u domenu poslovnog planiranja, analize poslovanja i potencijala preduzeća, mehanizama i značaja kontrolne funkcije, ali i naučno-istraživačkog aspekta tretmana predmetnih oblasti.
Izlazne kompetencije studenata koji izlaze sa studijskog programama i discipline Finansijsko planiranje, analiza i kontrola su vezane za procese poslovnog planiranja, opće i specifične analize poslovanja poslovnih procesa te kontrole odabranih indikatora poslovanja na nivou preduzeća. Također, student će biti osposobljeni za sintetičko usmjeravanje napora I potencijala preduzeća u pravcu ostvarivanja poslovnih ciljeva vođenih sinergijom procesa planiranja, analize i kontrole poslovnih procesa i ciljeva.

 

Literatura

 1. Lytton, H.R., Grable E.J., Klock, D.D.  (2013): The process of Financial Planning, secnd edition, NUC, Erlanger, KY.
 2. Bernstein, A.L., Wild, J. (2000): Analysis of Financial Statements, fifth edition, Mc Graw Hill, NY, USA.
 3. Bragg, M.S. (2009): Controllership: The work of the Managerial accountant, John Wiley & Sons., NJ, USA.